Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Chờ đợi lời giải thích thỏa đáng
của ông Nguyễn Hữu Nghĩa
NGUYÊN THANH - Nguyễn Thành Khoa
===========

From: Ngthanh44@aol.com 
Sent: Monday, July 18, 2005 12:22 PM 
Subject: XIN GÓP Ý

Thưa quý vị;

Tôi xin có chút ý kiến "ba phải" sau đây:

1. Là 1 điều hợp viên diễn đàn trên NET, người đó vẫn KHÔNG MẤT QUYỀN ÐÓNG GÓP Ý KIẾN. Miễn là vô tư thì vẫn đáng được mọi người tôn trọng.

2. Chuyện "Thủ Ðức" hay chuyện "Văn Bút" chỉ có tính cách riêng tư nếu được thảo luận kín. Ngoại giả, thảy đều là chuyện công nếu được đưa lên diễn đàn trên NET, nhất là nội dung những cuộc thảo luận có liên hệ đến Vận Mệnh Dân Tộc hay Chính Nghĩa Quốc Giạ Do đó, AI cũng có quyền tham dư để làm sáng tỏ vấn đề.

3. Những ai lên NET để đọc hay để thảo luận thì Nên và Phải chấp nhận cho người khác được thảo luận ÐẾN NƠI ÐẾN CHỐN. Nếu gặp đề tài không thích hợp với mình hoặc cá nhân mình không ưa thì chịu khó delete hoặc block.

4. Ngôn từ thô tục hay lịch sự thì cũng đều là tranh luận. Cái khác nhau là ở chỗ tranh chấp theo cung cách lỗ mãng hay lịch sự; nếu thấy khó chịu thì cũng chỉ áp dụng "quyền" delete hoặc block nhưng không ai có quyền cấm đoán người khác tranh luận.

5. CÁI HAY của các các diễn đàn trên NET là biết được nhiều điều mình chưa biết hoặc chưa rõ. CÁI DỞ của các các diễn đàn trên NET là làm mình mất thời giờ và đôi khi làm mình bực bộị Nếu không muốn mất thời giờ của vợ con hoặc khỏi bị bực mình thì đừng lên NET. Mọi cố găỏng áp đảo người khác không được phô diển ý kiến trên NET đều bất khả thi vì... NET là NET!

6. Riêng tôi, nhằm mục đích tìm hiểu sự thật, trong khi theo dõi 1 cuộc tranh luận của người khác, tôi thường đọc kỹ từng chữ của cả 2 bên để xem ai đã áp dụng chiến thuật:

a) TRÁNH NÉ không trả lời trực tiếp vào những vấn nạn được nêu ra có liên hệ tới mình?

b) Cả vú lấp miệng em đối thủ?

c) Ngụy biện?

d) Tiền hậu bất nhất?

e) "Chối" trước rồi "thú nhận" sau khi bị chiếu tướng?

7. Sau phần lý lịch TRƯỚC CHỐI SAU NHẬN của ông Nguyễn Hữu Nghĩa! Ðến giờ phút này và cho đến chết, tôi vẫn chờ đợi lời giải thích thỏa đáng của ông Nguyễn Hữu Nghĩa về các vấn nạn:

a) Trước 1975, ông Nguyễn Hữu Nghĩa có TỰ ÐĂNG CÁO PHÓ GIẢ CHẾT để TÀNG HÌNH rồi ÐẰNG VÂN vô khu với VC hay không?

b) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có CẠO SỬA THƯ của thi sĩ Hà Huyền Chi để ám hại thi sĩ Viên Linh hay không???

d) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có giở trò VU KHỐNG, BỊA ÐẶT (KỂ CẢ FAX RƠI, THƯ RƠI ) đối với các nhà văn Võ kỳ Ðiền, Hà Thúc Sinh, Hà Huyền Chi, Hải triều, Nguyên Nghĩa, Nguyễn Ngọc Ngạn. Hồ trường An... v.v... hay không?

c) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có từng PHÁT ÐỘNG CHIẾN DỊCH HỦY BỎ CỜ VÀNG hay không?

d) Làng Văn của ông Nguyễn Hữu Nghĩa: - Ðã có bán dâm thư (XXX books) kín đáo qua P.Ọ Box hay không? - Ðã có bán cuốn "Hồi ký Trần Văn Trà" hay không? Và - hiện nay có đang bán sách original do chính những nxb VNCS in trong nước hay không???

e) Trong Ðại Hội Văn Bút kỳ 5 (1995) tại Nam Cali, bà Nguyên Hương vợ của ông Nguyễn Hữu Nghĩa có BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĂN GIAN BẰNG CÁCH 1 MÌNH ÐƯA 2 TAY BỎ 2 PHIẾU như hình trong cuốn băng video do ký giả Lê Ðô quay mà tôi và nhà thơ Trần Nghi Hoàng cùng nhiều văn hữu khác đang giữ... HAY KHÔNG???

8. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa và vợ là bà Nguyên Hương có bao giờ cảm thấy hốặ hận vì những hành động mà ông bà đã làm cho rất... rất... rất nhiều nhà văn nhà báo và bạn bè cũ của ông thuộc hàng ngũ Quốc Gia đã phải ngậm đắng nuốt cay trong uất hận vô cùng tận... HAY KHÔNG???

9. Tôi xin gửi đến ông Trường Sơn Lê Xuân Nhị lời hâm mộ về cung cách cư xử với bạn bè của ông. Ðây là lời nói THÀNH THẬT chớ không phải mỉa maị Mong nhà văn "Pằng... Pằng"ï chớ hiểu lầm.

10. Chấm hết.

NGUYÊN THANH - Nguyễn Thành Khoa
 


(Trở lại trang chính)