Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Chuyện 57 quí vị “đồng ký tên” - VBVNHN
==============

From: "Dang Nguyen" <dangnp@sbcglobal.net>
Date: Sat, 27 Aug 2005 18:44:09 -0700 (PDT)
Subject: [Nuoc_VIET] Chuyện 57 quí vị “đồng ký tên” - VBVNHN

57 quí vị “đồng ký tên”,

Trong vi thư “Đọc cái gọi là Quyết Nghị”, tôi có nêu lên nỗi nghi ngờ của tôi là danh sách 57 vị (57 chứ không phải 59) ghi “đồng ký tên”, nhưng không chắc có đủ 57 chữ ký. Tôi nghi nhóm khởi thảo “Quyết Nghị” hài tội ông Phạm Quang Trình, Chủ Tịch BCH VBVNHN, chỉ mượn tên người nầy người kia ghi ẩu vào danh sách “đồng ký tên” mà thôi, chứ một số khá đông không đồng ý ký tên.

Sau hơn 10 ngày chờ đợi, vẫn không thấy văn thư nào chứng minh có đủ 57 chữ ký. Như vậy có phải điều nghi ngờ của tôi là sự thật, nên chuyện “Quyết Nghị” chìm xuồng, không có giá trị gì, như tôi nhận định trong vi thư tiên dẫn?

Dù vậy, tôi cũng viết bài nầy, như đã hứa, để phân tích danh sách 57 người “đồng ký tên”: 

57 tên được ghi trong danh sách, có một người không ở trong TT VB nào, và 56 người nằm trong 7 TT, phân chia như sau:

1- TT Canada 16 người,
2- TT Nam Hoa Kỳ 14 người,
3- TT Miền Đông Hoa Kỳ 9 người,
4- TT Nam Cali 7 người,
5- TT Tây Bắc Hoa Kỳ 5 người,
6- TT Louisiana 4 người,
7- TT Georgia 1 người,
Không ở TT nào 1 người.
Tổng cộng: 57 người.

Xét từng trường hợp Trung Tâm một, tôi thấy ra những điều sau đây: 

1) TT Canada có 16 người “đồng ký tên”, trong khi chỉ có 10 người đóng niên liễm. Theo tôi biết thì có 2 người là hội viên viễn cư không đóng niên liễm (tức không có tư cách hội viên) là Nguyễn Đăng Tuấn và Ngọc Anh. Vậy còn 4 hội viên không đống niên liễm nữa là ai? Xin v/h Thủ Quỹ TT Canada Phong Vũ hãy biện giải vụ nầy trước công luận để người ngoài đừng nghĩ lầm rằng G/s Lê Hữu Mục, G/s Đỗ Quang Vinh, ông Khải Chính PKT không có đóng niên liễm. Xin kể ra 6 người không có đóng niên liễm, kẻo người ta nghi ngờ ông Thủ Quỹ đã ăn chận 6 đầu niên liễm!

2) TT Nam Hoa Kỳ có ông Nguyễn Mạnh An Dân 2-3 năm không đóng niên liễm (không có tư cách hội viên) được dựng lên làm Chủ Tịch, không được công nhận. Ông Phạm Ngũ Yên, ông Yên Sơn vừa bị trục xuất khỏi VBVNHN.

3) TT Miền Đông Hoa Kỳ, tôi chỉ biết tiếng v/h Vũ Hối, tôi chỉ có một nghi vấn nầy thôi “V/h Vũ Hối có rõ chuyện, có ‘đồng ký tên’ hay không?” Kính mong V/h Vũ Hối minh xác thái độ của V/h để các V/h khác không hiểu lầm về V/h.

4) TT Nam Cali, có ông Chủ Tịch Thái Anh Duy, hiện là Thư Ký Ủy Ban Thường Trực Đại Hội Đồng. Đây là một Ủy Ban được Bà Chủ Tịch Nguyên Hương và ông Chủ Tịch viễn cư Hoàng Duy Hùng thổi phồng như là một “quốc hội” của VBVNHN, có quyền trên cả BCH VBVNHN. Được thổi lên to như vậy, nên ông Thái Anh Duy có sẳn sàng “đồng ký tên” cũng là điều dễ hiểu.

5) TT Tây Bắc Hoa Kỳ. Đây là TT tôi đang là hội viên, nên tôi biết rành. TT nầy có khá nhiều hội viên viễn cư, không bao giờ thấy sinh hoạt, cũng không có đóng niên liễm. Tới khi thấy tên trên danh sách “đồng ký tên”, tôi mới hỏi ra, thì biết các “V/h” Tuệ Nga, Nguyễn Việt Đức, Bích Huyền, Linh Vang là những hội viên viễn cư của TT đã ngưng sinh hoạt, không đóng niên liễm, nghĩa là không có tư cách hội viên VB. Vậy TT TBHK chỉ có 1 hội viên “đồng ký tên” là V/h Đào Đức Chương mà thôi!

6) TT Louisiana có ông PCT Trường Sơn Lê Xuân Nhị là người lên “net” lấy máu, lây sinh mạng của mình bảo đảm cho Nguyễn Hữu Nghĩa. Vậy dĩ nhiên ông phải ký khi thấy có chữ ký của NHN.

7) TT Georgia, ông CT viễn cư Hoàng Duy Hùng không chiêu dụ được ai, nên chỉ có một mình ông “đồng ký tên”, nhưng tiếc thay, cả 2 năm ông không có sinh họat, không có báo cáo, và 2 năm đóng tiền niên liễm trễ, nên mới đây đã bị Chủ Tịch VBVNHN thông báo trục xuất ông khỏi VBVNHN.

Minh Đức Hoài Trinh không ở TT nào cả, không đóng niên liễm cho ai cả. Từ 2 năm nay Bà không sinh hoạt VB, có nghĩa là Bà cũng không có tư cách hội viên VB, dù trước kia Bà vốn là một trong những người sáng lập VBVNHN.

Điểm tên 57 người thì tôi thấy có tới 15 người không có tư cách hội viên. Vậy họ không có tư cách ký vào bất cứ văn bản nào dính dáng tới VBVNHN. Những chữ ký của họ vô giá trị. 

Còn lại 42 người khác thì sao?

Thông thường, mọi hội viên đều có quyền phát biểu ý kiến về bất cứ chuyện gì dính dáng đến Hội của mình. Những ý kiến đó chỉ có giá trị tham khảo, thảo luận tổng quát. Những hội viên thường, không có chức trong BCH, có quyền ký chung kiến nghị, đề nghị truy cứu những việc trong TT của mình mà thôi, chứ không có quyền ký những văn kiện vượt ra ngoài TT của mình. Những kiến nghị, đề nghị đến việc Trung ương, thuộc phần việc của Chủ Tịch các TT, hoặc của BCH các TT.

Vậy thử đếm xem trong số 42 ông còn lại có bao nhiêu ông hội viên thường, để mời các ông ấy quay về lại TT của mình, ráng bỏ công giám sát xem TT minh có điều gì khuất tất, sai trái hay không mà thôi.

Tóm lại, theo tôi, trong danh sách 57 người “đồng ký tên” chỉ còn có 4 vị Chủ Tịch 4 TT là có tư cách hợp Điều lệ để ký chung một văn bản loại mà quý vị đang muốn ký, nếu quí vị được hội viên TT của quí vị ủy quyền làm việc đó. Nhưng xin quý vị đổi tên văn bản khác đi, “Bản Luận Tội” chẳng hạn, vì quý vị chẳng có quyền gì mà “quyết nghị” cả. 

Ông Nguyễn Mạnh An Dân không có tư cách hội viên.

Ông Hoàng Duy Hùng không có tư cách hội viên.

Ông Đào Đức Chương, dù đang là đương kim PCT BCH VBVNHN, nhưng ông không có tư cách đại diện cho một TT. 

Chỉ còn 4 Chủ Tịch hợp lệ của 4 TT: Canada, Miền Đông Hoa Kỳ, Nam CaliLouisiana có tư cách ký tên chung trong 1 văn bản mà thôi!

Người nào khởi xướng vụ “luận tội” nầy nên làm lại từ đầu. Các Chủ Tịch TT hãy về lại TT của mình, họp toàn thể hội viên lại, xin họ ủy quyền cho mình được ký tên vào văn bản luận tội Chủ Tịch PQT. Chừng nào có 8 vị Chủ Tịch ký tên vào Bản Văn Luận Tội thì bản văn đó có giá trị (2/3 đơn vị thuộc VBVNHN). Với bản văn đó, quý vị đủ tư cách áp lực ông PQT triệu tập Đại Hội Đồng để xét xử, hạch tội đương sự, rồi làm gì thì làm...

(Tôi không hỏi L/s Hoàng Duy Hùng, vì ông đã bị trục xuất khỏi VBVNHN, nhưng tôi hỏi cựu L/s Sơn Tùng, lộ trình “luận tội” ông PQT như tôi trình bày có phải hợp Điều lệ không? Gọn nhẹ mà khẩu phục, tâm phục. Chứ chạy gom chữ ký cho đông, như ông đang làm có giá trị gì? Ông từng là L/s sao lại nghe ai, mà đi làm chuyện ngoài Điều Lệ như vậy???)

Tôi tạm ngưng ở đây, chờ đợi thêm 2 tuần nữa để quí vị chức sắc, như Cố Vấn VBVNHN, như PCT BCH VBVNHN, như Chủ Tịch Ủy Ban VBVNHN, lên tiếng cho rõ hư thực, quí vị rút tên ra hay xác nhận có ký tên trong cái gọi là Quyết Nghị. Sau đó tôi sẽ viết bài nhận định tiếp.

Kính,
Nguyễn Phước Đáng.

(Trở lại trang chính)