Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Chuyện dài Thằng Mõ Làng Văn

1. CHUYỆN NGẠN VỚI NGHĨA 

Ngạn với Nghĩa hai thằng gấu ó
Quyết phen này chết bỏ ăn thua
Thằng thì nỏ miệng phân bua
Thằng thì nhắm mắt cãi bừa, bối bay

Ngạn tố Nghĩa, rằng: "Mày Việt Cộng!
Mày con rơi thằng tướng Răng Hô
Mẹ mày điếm lậu thành đô
Mật khu lén lút ra vô chơi bời!"

Nghĩa cười khảy: - "Xời ơi, tưởng lạ!
Cái đó thì thiên hạ đồn thôi.
Chồng con Bông Giấy, thằng tồi
Ðã từng tố cáo, nhưng rồi ... ai tin?

Nay cả nước đều nhìn thấy rõ:
Mày tuyên truyền lúa đỏ Vi-Xi
Khôn hồn câm họng ngay đi
Về lo dắt díu thê nhi hầu Tòa!"

Nghĩa với Ngạn lời qua tiếng lại
Ai cũng tranh lẽ phải về mình
Mười năm đệ đệ huynh huynh
Giờ xăn tay áo ném sình mặt nhau!

(1998)

HỒ CÔNG TỬ
 

2. CHUYỆN THẰNG MÕ CHỜ THỬ NGHIỆN DNA

Cái Thằng Mõ Làng Văn hỗn láo
Viết Bạch Thư đăng báo huênh hoang
Ba đời lý lịch khoe khoang
Con thằng Việt Cộng cả làng thấy chưa?

Vợ lớn Mõ thuở vừa đôi tám
Sánh trai tài, gái đảm như ai
Lấy chồng sinh được hai trai
Vốn dòng cán bộ mấy đời kiên trung!

Bố Mõ chết chiến trường tan xác
Bê 52 oanh tạc ngay hầm
Thịt xương tan vũng trâu đầm
Nghĩa trang Mai Dịch giả làm mộ bia

"Rồi có một ngày kia, - lời Mõ –
Mõ quyết đào mả bố Mõ lên
Ði-en-ê [DNA]thử nghiệm liền
Ðể xem huyết thống di truyền ra saỏ"

Khốn một nỗi trời cao có thấu
Ðảng xưa rày thảo khấu lục lâm
Ðầu dê thịt chó dễ lầm
"Quách trung cẩu tại", nan tầm Mõ ơi!

(1998)  

HỒ CÔNG TÂM
 

(Trở lại trang chính)