Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Kẻ cướp đòi làm chủ nhà
===========

"LONG PHAM" <longvanpham@peoplepc.com>
Wed, 17 Aug 2005 07:27:15 -0500

Kính thưa Quí Vị,

Chúng tôi dùng đề tựa là “Kẻ cướp đòi làm chủ nhà” vì nhớ đến csVN đã ăn cướp Miền Nam Việt Nam rồi trở thành chủ nhân ông của cả nước. Ở đây Nguyễn Hữu Nghĩa, tên VC nằm vùng cũng đang tìm cách đánh cướp các tổ chức như Tổng Hội Thủ Ðức (THTD) và VBVNHN và đòi làm chủ, đòi làm xếp của mọi người trong hai tổ chức đó. 

Bất cứ ai đã quan tâm đến vấn đề này đều thấy rằng Nguyễn Hữu Nghĩa từ lâu đã lập chương trình, sửa soạn, ra lệnh cho các “tay chân” của hắn thực hiện cuộc đảo chánh ở THTÐ cũng như ở VBVNHN, ở TTVB NHK. Trường hợp Ngô Việt Quyền mang tiếng là Tổng Hội Trưởng do Nguyễn Hữu Nghĩa “sắp xếp” cho nhưng mọi thông báo, thư tín liên quan đến “THTD Ngô Việt Quyền” này thì lại đều do cơ sở Làng Van (NHN) phát ra!

Lướt qua bài lên tiếng của Nguyễn Hữu Nghĩa về “Thông Cáo Báo Chí của Ban Chấp Hành VBVNHN” tôi lại nhìn thấy cái kiểu cách của tên ăn trộm gãy chân đòi kiện chủ nhà, loại “kẻ cướp đòi làm chủ nhà” này của Nguyễn Hữu Nghĩa.

Ðọc bài của hắn viết người không biết chuyện rất dễ bị lừa. Y hệt như những bài hắn viết vu khống bịa đặt về cuốn sách TLMKSL của Ông Nguyễn Bửu Thoại vậỵ Nếu cá nhân chúng tôi đã không từng đọc qua và biết rõ về Ông NBT thì chúng tôi cũng tin hắn như nhiều ngườI còn đang tin hắn vậỵ Sự quỉ Quyệt gian tà là ở căn cốt “nọc độc cha truyền” cộng cản của hắn.

Xin lưu ý Quí Vị rằng Nguyễn Hữu Nghĩa là một tình báo csVN rất nguy hiểm. Chúng tôi đã được cho biết rằng hắc coi toàn bộ tình báo TC2 của csVN tại hải ngoạị Hắn nguy hiểm vì có dồi dào tài chính cũng như kỹ thuật tuyên truyền của TC2 csVN hỗ trợ cho hắn. Ðể bẻ gãy những lời gian manh của hắn chúng tôi xin đưa ra vài sự kiện rất thực về âm mưu muốn chiếm trọn THTÐ của Nguyễn Hữu Nghĩa
.
Ở Tổng Hội Thủ Ðức NHN đã sửa soạn bằng cách vận động, bắt chẹt Trần Ngọc Xướng để được vào làm Giám Sát (GS) của Hội TÐ Toronto rồi tình nguyện (và được nhận) làm thành viên Giám sát của Tổng Hội Thủ Ðức khoá 2002-2004 (xin quý vị tham khảo bài Tiếng nói từ Toronto). Ðể sửa soạn cho việc đảo chánh hầu chiếm trọn THTD hắn lấy tên giả trên NET là Copbadauran và bịa đặt vu khống cho cuốn sách hồi ký chiến trường của Ông NBT. Chúng tôi “đụng nặng” và dai dẳng với hắn khi chưa biết hắn là Nguyễn Hữu Nghĩa vì thấy tên này gian tà quỉ quyệt qúa mức. 

Sau một thời gian đụng độ thì chúng tôi phát giác ra tên Copbadauran là CHÍNH HẮN, tên Nguyễn Hữu Nghĩa! Do đụng độ lâu nên chúng tôi biết rõ âm mưu “đảo chánh” của tên này sẽ thực hiên qua Trần Ngọc Xướng và được Huynh Hồng Quân ở Louisiana góp sức thi hành. 

Nguyễn Hữu Nghĩa bịa ra chuyện “hà tì” về túc số, __ thực ra không hề có chuyện đó trong nội qui __ để hắn và các tay chân mạt sát thậm tệ các vị trong BCH THTD là Niên Trương Phạm Bá Hoa và Huynh Trưởng Nguyễn Bửu Thoạị NT PBH và HT NBT đã được thông báo và biết kế hoạch của Nguyễn Hữu Nghĩa và HHQ nên vào ngày DHTÐ các vị đó cứ cho tiến hành để phân rõ ai chánh ai tàđể giúp mọi người không lầm lẫn nữa.

Nguyễn Hữu Nghĩa và Huỳnh Hồng Quân đã tạo ra ba bốn Hội Thủ Ðức Ma (không hề có trước và ngay cả sau DH đó) để có đa số ủng hộ cho họ . Các NT PBH và HT NBTđã tuyên bố rõ rằng nếu DH đó không chấp nhận cuộc bầu của DHTD ở Úc thì họ sẽ bỏ về để những người làm “đảo chánh” muốn làm chi thì làm. 

Ông Trần Văn Ngà cũng đã đồng ý trưóc như thế nhưng vì ham chức và qúa “điên” danh nên đã bội ước ở lại để rồi nhận vai trò Chủ Tịch HDGS của cả hai Tổng Hội.

Thực chất của cái DHTD ở New Orlean là DH TD “lộn tùng phèo” vì chẳng có đầu đuôi ra sao hết. Ðảo chánh không thành, BCH mới của THTD mới cũng không có vì Ngô Việt Quyền chỉ dám tạm xưng là “quyền” THT, NT PBH không nhận chức CT HDCD. Da-.i hội không hề có biên bản hay bản tổng kết chính thức để hợp pháp hoá cho BCH “đảo chánh” đó. 

Từ ngày thành lập đến nay thì THTÐ do Nguyễn Hữu Nghĩa “sắp xếp” ra này chẳng làm được việc gì hết ngoài mấy cái thông báo do chính Nguyễn Hữu Nghĩa soạn và phổ biến từ cơ sở Làng Văn của NHN. Họ có dự tính sửa soạn cho một DHBT vào tháng 11 tới đây nữạ Chúng tôi được tin rằng thư mời dự của cái DHBT đó nói rằng bất cứ tham dự viên nào cũng phải kê khai lý lịch và phải đóng tiền trước nên chúng tôi nghĩ chẳng biết có ai dại dột mà cung khai lý lịch cho nhóm NHN, tên tình báo của csVN để họ sẽ bắt chẹt mình trong tương lai hay không???

Xin được tạm ngưng ở đây . Phần về VBVNHN xin được bàn sau hay dành cho các vị trong VB biết rõ chuyện hơn sẽ thông báo cùng Quí Vị .

Kính,
Phạm Hồng Lĩnh

===========

 International PEN – Vietnamese Writers Abroad PEN Centre
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
P.O.Box 51387 San Jose, CA 95151- 5387  USA
Tel/Fax: (408) 226 - 4990   Email: xuannien@yahoo.com

Thông Cáo Báo Chí 
Về Ðại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ VII 

Ngày12 tháng 08 năm 2005, hai ông Nguyễn Mạnh An Dân và Hoàng Duy Hùng tự nhận là TM. Ban Tổ Chức Ðại Hội VBVNHN kỳ VII đã gửi một Thư Thông Báo về việc tổ chức Ðại Hội VBVNHN kỳ VII. Tuy mang danh nghĩa là Thư Thông Báo, nhưng nội dung lại mang tính chất của một Văn Thư Triệu Tập Ðại Hội của Ban Chấp Hành VBVNHN (Trung Ương). Sự việc này đã tạo ra ngộ nhận và gây hoang mang trong dư luận, nhất là trước nguy cơ chia rẽ phá hoại Cộng đồng, mà khởi đầu bằng việc chia hai Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức và nay đến Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cho nên Ban Chấp Hành thấy cần phải lên tiếng làm sáng tỏ vấn đề như sau:

Ðiều 14 Ðiều Lệ VBVNHN quy định: "Ðại Hội Ðồng họp thường lệ ba (3) năm một lần, do Ban Chấp Hành triệu tập." Ðiều 15 ÐL quy định: "Ba (3) tháng trước ngày Ðại Hội Ðồng nhóm họp, ban tổ chức có nhiệm vụ gửi thư thông báo về ngày giờ, địa điểm cùng chương trình  Ðại Hội Ðồng."

        Với những quy định nói trên, theo thông lệ, Ban Chấp Hành sẽ ra văn thư triệu tập Ðại Hội VBVNHN và sau đó, Ban Tổ Chức nơi Trung Tâm chịu trách nhiệm căn cứ vào Văn Thư Triệu Tập Ðại Hội của BCHTU để gửi thư thông báo đến các Trung Tâm. 

           Ðại Hội VBVNHN kỳ VI họp tại Westminster ngày 22- 23 tháng 3 - 2003 đã quyết định Ðại Hội VBVNHN kỳ VII sẽ được tổ chức tại Houston, TX vào cuối tháng 3-2005 do hai Trung Tâm Nam Hoa Kỳ và TT Georgia chịu trách nhiệm. Ban Chấp Hành đương nhiệm đã ra văn thư triệu tập Ðại Hội ngày 12 - 08 - 2004. Tiếc rằng việc tranh chấp giữa hai ông Nguyễn Bửu Thoại và Nguyễn Hữu Nghĩa từ Tổng Hội Thủ Ðức đã lan qua TT Nam Hoa Kỳ khiến TT này rơi vào tình trạng khủng hoảng không thể tổ chức được. Quyết định cuối cùng của VBVNHN là lưu nhiệm Ban Chấp Hành một (1) năm và cá nhân tôi, Chủ tịch BCH sẽ không ra ứng cử nữa. Như vậy, văn thư triệu tập Ðại Hội ngày 12-08- 2004 không còn hiệu lực. 

          Ðể tiến hành việc tổ chức Ðại Hội VBVNHN kỳ VII vào cuối tháng 3- 2006, BCH sẽ phải ra một văn thư triệu tập khác (lần thứ 2) và sau đó, Ban Tổ Chức tại Trung Tâm chịu trách nhiệm sẽ căn cứ vào đó mà gửi thư mời đến các Trung Tâm. Căn cứ vào điều 15, Ðại Hội Ðồng họp vào tháng 3- 2006 thì thư thông báo có thể gửi vào tháng 12- 2005, nghĩa là trước ba (3) tháng. 

            Vị bất đồng nội bộ và có sự can dự của những người ngoài TT đã đưa đến việc "truất phế" Chủ tịch Nguyễn Bửu Thoại, khai trừ ba Hội viên (Hà Trang, Nguyễn Văn Diễn, Nguyễn Bửu Thoại) một cách bất hợp pháp, đồng thời lại bầu ông Nguyễn Mạnh An Dân, không phải là Hội viên Văn Bút từ năm 2003 làm Chủ tịch Trung Tâm Nam Hoa Kỳ cũng là hành động bất hợp pháp. Trước đây, BCH/TU đã gửi thư chúc mừng VH Nguyễn Bửu Thoại, Chủ tịch TT Nam Hoa Kỳ được bầu vào tháng 07 năm 2004. Nay sự tranh chấp xẩy ra, Ban Chấp Hành Trung Ương không thể thừa nhận Ban Chấp Hành của Trung Tâm mà vị Chủ tịch không phải là Hội viên vì BCH chỉ đại diện cho các Hội viên hợp lệ (có tên trong danh sách và đóng niên liễm cho VBQT) theo điều 2 Nội Quy mà thôi. BCH đã kêu gọi đôi bên tranh chấp ngồi lại với nhau để có một giải pháp hợp tình hợp lý, tôn trọng danh dự của nhau và không dồn nhau vào đường cùng để từ đó lo chuyện tổ chức Ðại Hội. Rất tiếc là nỗ lực của BCH vẫn chưa đạt kết quả.

            Nay hai ông Nguyễn Mạnh An Dân (không phải là hội viên từ năm 2003) và Hoàng Duy Hùng, "Chủ tịch viễn cư " TT Georgia, tự tiện gửi thư thông báo về Ðại Hội mà chưa có văn thư triệu tập Ðại Hội của BCH là sai thủ tục. Riêng ông Hoàng Duy Hùng từ hai năm nay không hề báo cáo sinh hoạt của TT Georgia và cũng không đóng Niên liễm cho VBQT. VH Vũ Quang Trân, Thủ Quỹ cho biết ông Hoàng Duy Hùng chỉ mới gửi Check đóng niên liễm vào cuối tháng 7- 2005 cho hai năm 2004 và 2005, nhưng BCH đã khóa sổ từ tháng 2-2005, như vậy theo Ðiều Lệ VBQT và ÐLNQ của VBVNHN, ông Hoàng Duy Hùng cũng không còn tư cách Hội viên Văn Bút  nữa. 

           Như đã nói trên, vì thư thông báo do hai ông Nguyễn Mạnh An Dân và Hoàng Duy Hùng gửi đi có nội dung mang tính chất của một Văn thư triệu tập Ðại Hội thì hiển nhiên đã vượt quyền nếu không muốn nói là cướp quyền của Ban Chấp Hành Trung Ương vì hai người không có thẩm quyền làm việc này. Bởi đó, Ban Chấp Hành VBVNHN coi việc gửi thư thông báo của hai ông Nguyễn Mạnh An Dân và Hoàng Duy Hùng là hoàn toàn bất hợp pháp. Nếu chuyện nội bộ TT Nam Hoa Kỳ giải quyết không xong thì việc tổ chức Ðại Hội sẽ được trao cho một Trung Tâm khác. Và nếu không Trung Tâm nào chịu đứng ra thì BCH sẽ lo việc tổ chức Ðai Hội kỳ VII.

Cá nhân tôi, Chủ tịch BCH VBVNHN, theo Ðiều Lệ, sẽ không ra ứng cử. Chúng tôi sẽ chỉ đến đọc diễn văn khai mạc và đọc báo cáo trước Ðại Hội tại TT nào được ủy nhiệm đứng ra tổ chức một cách hợp pháp, đúng Ðiều Lệ VBVNHN. Ban Chấp Hành đương nhiệm cũng sẽ chỉ bàn giao nhiệm vụ cho một Ban Chấp Hành nào được bầu hợp pháp mà thôi. Các Văn hữu nào muốn ứng cử vào BCH VBVNHN nhiệm kỳ 2006- 2009 phải nộp đơn cho BCH đương nhiệm theo Thông Cáo ngày 12-07-2005 tại đia chỉ: 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 P.O.Box 51387
 San Jose, CA 95151- 5387
 USA 

San Jose ngày 15 tháng 08 năm 2005
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
Chủ tịch
Phạm Quang Trình

============

From: Le Minh Ngoc 
Sent: Aug 16, 2005 8:07 PM 
Subject: [SGHN_9] NHN len tieng ve "Thong Cao Bao chi cua Ban Chap Hanh VBVNHN"

Kính thưa quí vị,

Nguyễn Hữu Nghĩa đã nói và làm như "Vẹm" từ mấy chục năm nay, qua những trò gỉa chết, cái xác chó chết (tui nói xác chó chết, vì NHN đâu có chết thì làm gì có xác người chết ) được đem về chôn ở Tây Ninh năm 1970. Sau đó xác mới của NHN tại Tây Ninh đã lấy Dương thị Phượng, cháu VC ác ôn Dương minh Châu, có 2 con trai với Dương Thị Phượng. 

Thế rồi vì kế hoạch "trăm năm trồng người " của bác Hồ dâm tặc, Nguyễn hữu Nghĩa đã tàn nhẫn bỏ Dương thị Phượng và 2 con trai thơ dại, về Sàigòn làm nội tuyến. NHN đã may mắn (hay xui xẻo ) vớ được đứa con gái chửa hoang, hư thân mất nết, con của một trung tá VNCH . 

Trai nội tuyến cần vỏ bọc, gái chửa hoang cần chồng đã kết hợp với nhau. Cặp vợ chồng này đã gây ra biết bao nhiêu sóng gío cho các nhà văn, nhà báo, nhà dân hiền lành trong suốt mấy chụa năm qua. Chúng đã đốn mạt gởi thư rơi, fax rơi, vu khống, bịa đặt, đã cạo , sửa ,cắt, dán thư của người khác, đã mưu mô bày binh bố trận, âm mưu sang đoạt tác quyền nhà văn. Tóm lại tội ác của Nguyễn Hữu Nghĩa đã được in thành sách lưu hành đi khắp thế giới và thêm nhiều tài liệu lưu trữ trong Web site http://geocities.com/matthat_nguyenhunghia

Với những bằng chứng hiểm ác hiển nhiên, Nguyễn hữu Nghĩa không đủ tư cách để đứng trong Văn Bút NVHN, cũng như không đủ tư cách để đòi hỏi (lần thứ hai) ông Phạm Quang Trình rút lại những lời rất thật đã được trình bày trong "Bức Tâm Thư" và trong " Thông Cáo Báo Chí ". 

Trong tinh-thần tôn-trọng sự thật và xây dựng tình đoàn kết. Xin quí vị trong các TT văn bút, trong Tổng Hội Thủ Ðức cũng như tất cả mọi người thầm lặng bấy lâu nay, hãy vì danh dự của mình, của tập thể người Việt tị nạn CSVN, mạnh dạn tẩy chay, không tin, không nghe, không làm theo những điều sằng bậy, trí trá của Nguyễn hữu Nghĩa, con trai tướng ác quỉ VC Nguyễn chí Thanh, anh trai tướng tình báo ác ôn Nguyễn chí Vịnh đương quyền. 

===========

From: Le Minh Ngoc <leminhngoc99@yahoọcom>
Subject: Cac su kien noi bat trong Thong Cao Bao chi cua Ban Chap Hanh VBVNHN
Date: Tue, 16 Aug 2005 19:40:50 -0700 (PDT)

Kính Thưa quí vị, 

Các sự kiện nổi bật trong Thông Cáo Báo Chí (TCBC) của ông PQT được tóm gọn như sau: 

a/- Nhóm Tứ Nhân Bang (Nguyen Huu Nghĩa, Hoàng Duy Hùng, Sơn Tùng, Trần Quốc Bảo) chủ tâm phá nát Văn Bút nên đã xuẩn động, chuyên quyền vượt qua BCH Trung Ương. Tự ý lấy chữ ký, áp lực truất phế Chủ Tịch đương nhiệm, làm loạn trong Văn Bút.... Tấn tuồng phá hoại Tổng Hội Thủ Ðức tháng 11/2004 đang được NHN lập lại trong VBVNHN. 

b/- Ông PQT chính thức xác nhận Trung Tâm VB Nam Hoa Kỳ do Nguyễn Mạnh An Dân, một người không phải thành viên Văn Bút làm Chủ Tịch là bất hợp pháp và không hề được VBVNHN thừa nhận! 

c/- Sự chúc mừng VH Nguyễn Bửu Thoại đắc cử Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ trong Ðại Hội tháng 07/2004 là chính thức và vẫn còn hiệu lực! Do đó, chỉ có Trung Tâm VBNHK do VH Nguyễn Bửu Thoại làm Chủ Tịch là hợp lệ để sinh hoạt! Mọi sự tiếm danh xưng đều bất hợp lệ và vô giá trị cũng như phải hoàn toàn chịu trách nhiệm! 

d/- Ông Hoàng Duy Hùng không còn là thành viên VBVNHN kể từng ngày ông Trình ký Thông Cáo Báo Chí nầy! 

e/- Hoan hô chiến hữu Nguyễn Bửu Thoại chính thức được phục hồi Danh Dự là Chủ Tịch BCH Văn Bút Nam Hoa Kỳ sau hơn 4 tháng bị xuyên tạc và lăng nhục! Và cũng xin hoan hô ông Chủ tịch VBVNHN Phạm Quang trình, một người rất quang minh, chính đại, đã can đảm thực thi nhiệm vụ của mình. Ông đã bất chấp những lôi kéo, đe dọa, phỉ báng của bọn gian manh Nguyễn Hữu Nghĩa, con trai tướng ác quỉ VC Nguyễn Chí Thanh, anh trai tướng tình báo ác ôn VC Nguyễn Chí Vịnh đương quyền tại Hànội .

(Trở lại trang chính)