Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Phải có một người sai.
Nguyễn Phước Đáng
=============

Ngày 1-10-05, ông Phạm Quang Trình phổ biến lá thư của VBQT (do Bà Tổng Thư Ký và Bà Chủ Tịch Ban Điều Hành ký ngày 15-9-05) 

Ngày 3-10-05, Ông PQT tiếp tục phổ biến văn thư công bố việc ông (PQT) chấp hành văn thư của VBQT, bằng cách rút lại 2 văn thư của ông trục xuất các hội viên VBVNHN Nguyên Hương, Nguyễn Hữu Nghĩa, Hòang Duy Hùng, Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn... Ông cũng kêu gọi ông HDH bãi nại vụ kiện đối với ông. 

Ngày 4-10-05, ông Đào Vĩnh Tuấn, viết văn thư với entête VBVNHN, với danh nghĩa XLTV BCH VBVNHN, bác bỏ chức vụ Chủ Tịch BCH VBVNHN của ông PQT, giành quyền tổ chức bầu cử trong Đại Hội VII cho 2 TT Georgia và NHK (BCH mới không được công nhận của Nguyễn Mạnh An Dân)... 

Tôi xin gởi đến các hội viên VB và độc giả vài nhận định thô thiển của tôi về sự kiện đối ngược nầy như sau: 

Văn thư của VBQT viết bằng Anh ngữ, mỗi bên diễn giải một cách khác nhau theo ý mình. Vậy sẽ có một bên diễn dịch sai, hiểu sai, rồi đưa đến hành động sai. 
Ai sai? Phải có người sai! 

Đối với VBQT, ông Phạm Quang Trình vẫn là Chủ Tịch VBVNHN, vì ông chưa bàn giao BCH cho ai hết, VBQT vẫn giao dịch chuyện VBVNHN qua ông. 
Văn thư VBQT ghi đích danh tên ông Phạm Quang Trình trước rồi mới tới tên các ông khác là Đào Vĩnh Tuấn, Thái Anh Duy, Vũ Quang Trân. Chắc ông PQT hiểu là VBQT chánh thức viết cho ông, còn 3 người kia giống như là được VBQT thông báo mà thôi, nên ông coi theo nội dung trong thư mà thi hành. 

Ông Đào Vĩnh Tuấn được Thái Anh Duy phong cho chức XLTV BCH VBVNHN thấy rằng văn thư của VBQT không có câu nào gọi ông PQT là Chủ Tịch, vậy thì chức XLTV của ông đâu có bị mất, chắc có hiệu lực với VBQT. (Tôi đề nghị ông ĐVT bình tỉnh đọc lại vài đọan đầu văn thư của VBQT xem coi chức XLTV của ông có được VBQT công nhận hay không) 

Ông Thái Anh Duy chưa thấy lên tiếng sau khi nhận được văn thư của VBQT, nên chưa ai biết thái độ của ông ấy ra sao. 

Nhưng bây giờ đọc thấy ĐVT còn rất quí trọng cái văn thư gì đó của UBTT ĐHĐ của Thái Anh Duy truất quyền lưu nhiệm PQT trong chức vụ Chủ Tịch, không biết Thái Anh Duy có xét xem lại coi mình có cái quyền như vậy dưới con mắt của VBQT không? 

Trong văn thư của mình, ông Đào Vĩnh Tuấn viết "Đại Hội do ông Phạm Quang Trình triệu tập là hoàn toàn vô giá trị". 

Theo tôi, ông ĐVT nên vận động với VBQT viết một câu như vậy gởi cho ông PQT thì câu đó mới có giá trị, còn ông viết thì có nhằm nhò gì đối với VBQT, và đối với hội viên VBVNHN. 

Đối với VBQT, chắc ai tổ chức Đại Hội bầu BCH mới đều được cả, miễn làm sao có được cuộc bàn giao giữa BCH cũ và BCH mới. Có tranh chấp trong nội bộ VBVNHN thì cứ tranh chấp. Tranh chấp không giải quyết được thì nhờ VBQT giúp giải quyết, chứ không thể giải quyết theo lối "phản lọan cướp chánh quyền" hay đưa nhau ra Tòa xét xử như HDH đang làm. 

Tôi lạm bàn hơi nhiều. Ước mong Ủy Ban Dịch Thuật VBVNHN hoặc một vị hội viên VB nào chịu bỏ công dịch văn thư của VBQT cho mọi hội viên còn yếu tiếng Anh như tôi biết mà hành sử sao cho đúng tinh thần văn thư của VBQT. 

Tôi đề nghị 2 bên, ông PQT và ông ĐVT, nên hỏi lại VBQT xem làm sao thì đúng với tinh thần xây dựng của VBQT. 

Ông Đào Vĩnh Tuấn cứ nằng nặc đòi ôm giữ chức XLTV không do bầu cử mà có, đòi giành quyền điều khiển VBVNHN, trong lúc VBQT chưa công nhận ông, tôi e VBQT sẽ coi ông là kẻ phá hoại, rồi VBQT cho ông "đi ngủ" thì đau lòng ông lắm. 

Văn thư VBQT có viết, chuyện VB mà không giải quyết trong VB, lại đưa qua Tòa án là chống lại tinh thần VB. Hoàng Duy Hùng một mực theo đuổi vụ kiện trước Tòa, tôi e HDH sẽ theo gót Đặng Văn Nhâm mà thành "hội viên viễn cư" ngoài thế giới. 

Kính, 
Nguyễn Phước Đáng. 

Dưới đây là các văn thư của: 
- VBQT, 
- Ông Phạm Quang Trình, 
- Đào Vĩnh Tuấn, 
- Hòang Duy Hùng.

=============

15th September

Dear Pham Quang Trinh,

This same letter is being sent to Tran Vu, Dao Vinh Tuan and Thai Anh Duy. 

The Board of International PEN met on Wednesday. I want to report that the Board is very sorry and disturbed to hear about the dispute in the Vietnamese Writers Abroad Centre. In this letter I will outline the course of action recommended.

International PEN has been advised of a meeting of the Standing Committee of the Assembly of Delegates, which convened and voted to discharge Pham Quang Trin and elected Dao Vinh Tuan as president. Because no objection was communicated to the International PEN Secretariat regarding this election after a period, International PEN acknowledged the new election.

However, subsequently objections have been raised calling into question the authority of the Standing Committee to hold such elections. International PEN has asked for copies of the Orders of the Standing Committee and of the Constitution of the Centre so that it might assess the authority of this body.

In the interval, we urge the members of the Vietnamese Writers Abroad Centre to arrange as quickly as possible its next Assembly to hold elections, according to its Constitution. We urge all sides to cease accusations and actions against each other, to rescind expulsion of members, to drop lawsuits and to work with International PEN to move to a constructive course of action for the Vietnamese Writers Abroad Centre. 

We ask the four individuals addressed by this letter to take leadership in this effort to keep the Vietnamese Writers Abroad Centre a viable centre. We will address correspondence to all four, who have been elected by the membership of the centre to various positions. 

In a similar situation in another PEN Centre, which had disputed elections, both Presidents were asked to step down and the sides were asked to appoint a Secretary to hold the elections. International PEN was appointed by all sides as that body to hold the elections. 

In the case of the Vietnamese Writers Abroad Centre, we are asking the parties to find a way to work together to bring about the Assembly, which will hold the elections. If the parties are not able or willing to work together, then we suggest that International PEN be appointed to run the election as soon as possible. That election would entail nominations and voting by email and postal ballot only. We must emphasize the amount of time and effort that is taken from the work of International PEN when it must step into such a position; however, the Secretariat is willing to take that role in order to facilitate a speedy and harmonious resolution to this dispute. In such elections, we require all participants to agree in advance to abide by the results of the elections.

I have asked Judith Rodriquez, Board member from Australia and member of International PEN’s Credentials Committee to work with me and with Peter Firkin in assisting the Vietnamese Writers Abroad Centre to move forward quickly with new elections. We will also consult with Terry Carlbom, former International Secretary, who assisted in reconstituting the centre before. All correspondence and actions should be addressed through the International PEN office (peter.firkin@internationalpen.org.uk). 

The institution of a lawsuit against a member of PEN and the outlining of the affairs of a chapter of PEN in court is against the spirit of PEN, which was founded and is based on the fellowship of its members. The appropriate recourse for a dispute, which a centre is unable to resolve itself, should be through International PEN, not the courts. 

As many members will recall, there was a period when the Vietnamese Writers Abroad Centre was dormant. We all hope to avoid such a situation again. We ask that you respond to this letter and indicate your willingness to proceed as outlined and assist in setting up elections as soon as possible for the Vietnamese Writers Abroad Centre.

Sincerely,

Joanne Leedom-Ackerman Caroline Whitaker
International Secretary Executive Director

=============

San Jose ngày 03 tháng 10 năm 2005

- Kính thưa Quý vị Cố Vấn BCH VBVNHN
- Kính thưa quý VH Chủ tịch và thành viên Ban Chấp Hành các Trung Tâm
- Kính thưa quý Văn hữu Hội Viên 

Ngày 01 tháng 10 năm 2005, chúng tôi đã chuyển đến quý văn hữu thư của bà Joanne Leedom-Ackerman, Tổng Thư Ký VBQT và bà Caroline Whitaker, Giám Ðốc Ðiều Hành VBQT gửi cho chúng tôi ngày 15-09-2005. 

Qua văn thư này, VBQT đã khuyến cáo chúng ta chấm dứt tố cáo lẫn nhau, rút lại việc khai trừ các hội viên, bãi nại việc kiện tụng ở tòa án, hợp tác với VBQT bằng những hành động xây dựng cho VBVNHN... (Trích nguyên văn: We urge all sides to cease accusations and actions against each other, to rescind expulsion of members, to drop lawsuit and to work with International PEN to move to a constructive course of actions for the Vietnamese Writers Abroad Centre).

Chấp hành nghiêm chỉnh văn thư của bà TTK/VBQT qua những khuyến cáo nói trên nhằm tiến đến việc hòa giải thực sự, chúng tôi:

- tuyên bố rút lại các văn thư đề ngày 20.08.2005 và ngày 28.08.2005 liên quan đến tư cách Hội viên của các VH Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương;

- yêu cầu VH Hoàng Duy Hùng bãi nại việc kiện tụng ở tòa án (drop lawsuit) vì theo VBQT, việc kiện thưa hội viên và đưa chuyện nội bộ Văn Bút ra tòa án là trái vơi tinh thần của PEN. Những tranh chấp nội bộ mà Trung Tâm không tự giải quyết được thì nên nhờ VBQT giúp giải quyết, chớ không phải đưa ra tòa án. (Nguyên văn: The institution of a lawsuit against a member of PEN and the outlining of the affairs of a chapter of PEN in court is against the spirit of PEN, which was founded and is based on the fellowship of its members. The appropriate recourse for a dispute, which a centre is unable to resolve itself, should be through International PEN, not the courts."; 

- đề nghị các bên tranh chấp thuộc Trung Tâm VB Nam Hoa Kỳ rút lại việc khai trừ lẫn nhau (các Hội viên) nhằm đáp ứng tích cực khuyến cáo của VBQT.

Căn cứ vào các sự kiện nói trên cùng vớI những kết quả có được, Ban Chấp Hành VBVNHN chúng tôi sẽ làm phúc trình gửi đến VBQT trong thơi gian sớm nhất của tháng 10. 2005

Trân trọng

Phạm Quang Trình
Chủ tịch BCH VBVNHN

=============

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI 
V/P XLTV BAN CHẤP HÀNH VBVNHN

Kính thưa Quý vị Cố Vấn
Kính thưa Chủ Tịch của các Trung Tâm
Kính thưa quý Văn Hữu thuộc VBVN HN

Chúng tôi

Ðào Vĩnh Tuấn XLTV/BCH/VBVNHN và

Nguyễn Mạnh An Dân Trưởng Ban Tổ chức Ðại hội kỳ 7 của VBVNHN

Xin Trân Trọng Thông Báo 

Vi thư ngày 01- 10 - 2005 của VH Phạm Quang Trình đã trình bày sai lệch về lá thư của bà Tổng Thư Ký VBQT Joanne Ackerman

1. Trong thư của bà TTK/VBQT không có đoạn nào nói là ".. không có bất kỳ cơ quan nào có thể GIẢI NHIỆM / BCH LƯU NHIỆM..." 

2. Ông Phạm Quang Trình không thể TỔ CHỨC ÐẠI HỘI 7 vì như thế là đã phủ nhận quyết định của Ðại Hội Ðồng kỳ 6 đã giao cho 2 Trung Tâm Nam hoa Kỳ và Georgia tổ chức ,thư của bàTTK/ Ackerman cũng không nói về điều nầy, Ðại Hội do ông Phạm Quang Trình triệu tập là hoàn toàn vô giá trị 

3. UBTT/ÐHÐ 8/11 đã truất quyền lưu nhiệm. Ông Phạm Quang Trình không còn là Chủ Tịch BCH/VBVNHN . 

Với những điều vi phạm trên VP/XLTV và Ban Tổ Chức Ðại Hội Kỳ 7 xin gửi đến quý vị VĂN HỮU bản Thông Báo nầy để Kính Tường.

Houston ngày 04-10-2005
XLTV/BCH/VBVNHN
Ðào Vĩnh Tuấn
Trưởng Ban Tổ Chức Ðại Hội
Nguyễn Mạnh An Dân

=============

NguoiDanMienTayNinh@yahoo.com Wrote:

Bài “Phải có một người sai” của ông Nguyễn Phước Đáng lý luận nghe khó mà cãi lắm!

Những điều ông Nguyễn Phước Đáng đã phân tích đúng ý tôi, tôi sẽ không lặp lại. Ở đây tôi chỉ xin góp thêm vài nhận xét nhỏ mà ông Nguyễn Phước Đáng chưa nói hết:

Trong lá thư Văn Bút Quốc Tế ký ngày 15/09/2005 đó có nói rõ là gởi cho 4 người: Phạm Quang Trình, Vũ Quang Trân, Đào Vĩnh Tuấn và Thái Anh Duy.

Rõ ràng là lá thư đó VBQT không đề gởi cho Nguyễn Hữu Nghĩa, Sơn Tùng, Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Mạnh An Dân. Có nghĩa là, dù cho mấy người này có liên can trong vụ xáo trộn Văn Bút VNHN này nhưng đám họ không đủ tư cách để VBQT nói chuyện trực tiếp.

Văn Bút Quốc Tế viết như vầy: “Chúng tôi yêu cầu bốn cá nhân người nhận thư này hãy đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nỗ lực giữ cho Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là một trung tâm sinh tồn. Chúng tôi sẽ gửi thư từ qua lại đến tất cả bốn vị, những người đã được các hội viên bầu vào các nhiệm vụ khác nhau.” (We ask the four individuals addressed by this letter to take leadership in this effort to keep the Vietnamese Writers Abroad Centre a viable centre. We will address correspondence to all four, who have been elected by the membership of the centre to various positions.) Nói cụ thể, VBQT muốn rằng, phía nghịch với Phạm Quang Trình do Đào Vĩnh Tuấn hoặc Thái Anh Duy lãnh đạo, nên Đào Vĩnh Tuấn hoặc Thái Anh Duy nói cái gì thì Nguyễn Hữu Nghĩa, Sơn Tùng, Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Mạnh An Dân phải nghe theo cái đó. 

Tới đây thì lòi ra có tới hai ba tên ăn c… gà lận, chớ không phải một!

Một là Hoàng Duy Hùng, lỡ nghe lời xúi ăn c… gà nên đút đơn kiện Phạm Quang Trình vì PQT vẫn xưng Chủ tịch BCH và vì PQT đã khai trừ HDH, nếu bây giờ HDH rút đơn lại thì nhục! Ô hay! Chịu được nhục thì rút lại! Còn biết nhục là còn may!

Hai là Đào Vĩnh Tuấn và Thái Anh Duy. Khi VBQT yêu cầu ĐVT và TAD đảm nhận vai trò lãnh đạo, có nghĩa là ĐVT và TAD phải ra chỉ thị cho Hoàng Duy Hùng rút lại đơn kiện. Nếu HDH không rút đơn kiện thì ĐVT và TAD sẽ chịu trách nhiệm với VBQT. Chỉ vì ĐVT và TAD lỡ nghe lời xúi ăn c… gà nên mới ký văn thư xưng danh đứa thì “Xử lý thường vụ Chủ tịch BCH”, đứa kia “thư ký Ủy Ban Thường Trực”, nên bây giờ cả hai mới khó xử vô cùng khi VBQT gởi văn thư khuyến cáo HDH phải rút đơn kiện. 

Đào Vĩnh Tuấn và Thái Anh Duy cũng được coi là bị xúi ăn c… gà nữa khi mà ĐVT và TAD theo ý muốn của VBQT phải “đảm nhận vai trò lãnh đạo” nhưng trên thực tế thì ngược lại: ĐVT và TAD bị “thái thượng hoàng” NHN lãnh đạo.

Đào Vĩnh Tuấn và Thái Anh Duy bị Nguyễn Hữu Nghĩa lãnh đạo, dĩ nhiên Hoàng Duy Hùng càng bị “thái thượng hoàng” NHN lãnh đạo. Cho nên nếu HDH rút đơn kiện thì người bị nhục trước tiên và nhục hơn ai hết chính là Nguyễn Hữu Nghĩa! 

Nên nhớ như vậy nha Hoàng Duy Hùng: Người bị nhục trước tiên và nhục hơn ai hết chính là Nguyễn Hữu Nghĩa! Nếu HDH khăng khăng không rút đơn kiện vì sợ NHN bị nhục thì đúng là HDH muốn tiếp tục ăn c… gà thêm nữa!

Trong văn thư 15/9/2005 nói trên, VBQT viết rằng: “Văn Bút Quốc Tế đã được thông báo về cuộc họp của Ủy Ban Thường Trực của Đại Hội Đồng, đã nhóm họp và bỏ phiếu giải nhiệm Phạm Quang Trình và đã bầu Đào Vĩnh Tuấn làm tân chủ tịch. Bởi vì sau một thời gian không có sự phản đối nào được trình cho Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Tế liên quan đến cuộc bầu cử này, Văn Bút Quốc Tế đã công nhận cuộc bầu cử mới.” (International PEN has been advised of a meeting of the Standing Committee of the Assembly of Delegates, which convened and voted to discharge Pham Quang Trinh and elected Dao Vinh Tuan as president. Because no objection was communicated to the International PEN Secretariat regarding this election after a period, International PEN acknowledged the new election.)

Văn Bút Quốc Tế bị phía Đào Vĩnh Tuấn và Thái Anh Duy dối gạt. Không có cuộc họp… chợ đó của UBTT. Chỉ có “thái thượng hoàng” NHN ới một tiếng, nửa dụ nửa dọa qua phone, TAD chẳng biết ất giáp gì cũng ừ đại cho yên thân già. Điều Lệ, Nội Quy VBVNHN không có chỗ nào ghi cho phép họp… chợ trong phone. 

Nên VBQT viết tiếp rằng: “Tuy nhiên, các sự phản đối theo sau vụ đó đã nêu lên vấn đề thắc mắc về thẩm quyền của Ủy Ban Thường Trực khi tổ chức cuộc bầu cử như vậy. Văn Bút Quốc Tế đã yêu cầu trình các bản sao Quyết Định của Ủy Ban Thường Trực và Điều Lệ của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại để Văn Bút Quốc Tế có thể xem xét thẩm quyền của Ủy Ban Thường Trực.” (However, subsequently objections have been raised calling into question the authority of the Standing Committee to hold such elections. International PEN has asked for copies of the Orders of the Standing Committee and of the Constitution of the Centre so that it might assess the authority of this body.)

Thấy mồ tổ! Hoàng Duy Hùng khi chưa bị PQT ký văn thư khai trừ, là chủ tịch UB Định Chế. Ngoài đời, HDH đang là luật sư tại Tếch-xa. Nếu HDH giỏi luật pháp thì đã ghi rành rành vào Điều Lệ, Nội Quy VBVNHN nhiệm vụ và quyền hạn của UBTT. Nếu HDH giỏi luật như vậy thì PQT đã phải tuân theo Điều Lệ, Nội Quy và bây giờ HDH không cần phải đi kiện PQT chủ tịch BCH. Nhưng vì HDH dở quá nên, nói tóm tắt là trong Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN không có chỗ nào ghi là UBTT có quyền biểu quyết bất tín nhiệm BCH. Vậy làm sao bây giờ đây, khi VBQT đòi phe Đào Vĩnh Tuấn và Thái Anh Duy phải nộp bản sao Điều Lệ cho VBQT xét thẩm quyền của UBTT? Chỉ còn có cách… cười trừ. Hoặc nếu không cười trừ chắc Hoàng Duy Hùng đành phải “định chế xạo” Điều Lệ để gởi cho VBQT, bịp nó cho xong đi HDH. Chớ còn gì nữa!

NguoiDanMienTayNinh

(Trở lại trang chính)