Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Khải Chính Phạm kim Thư 
là “hề đồng” của vợ chồng Nguyễn hữu Nghĩa

============

From: andrew nguyen <thienlynhan@hotmail.com> 
Florida July 29, 2005

Thưa ông Nguyền Phước Ðáng,

1- Khải Chính Phạm kim Thư là “hề đồng” của vợ chồng Nguyễn hữu Nghĩa. Sự nghiệp của Khải Chính Phạm kim Thư trong VBVNHN do vợ chồng Nguyễn hữu Nghĩa sắp đặt. Do đó, lâu lâu người ta lại thấy Khải chính lên Net bênh chủ, bằng thứ lý luận ấu trỉ và Idiot không thể tưởng tượng nổi. VH Phạm ngũ Yên ( nguyên CT-TT-Nam Hoa Kỳ VBVNHN) đã nhiều lần lên Net dậy bảo Khải Chính PKT, với ghi chú như sau: ”Lỗi lầm lớn nhất của Ðại Hội Wash DC-RCC ( tái tạo VBVNHN) là bầu Khải Chính vào chức vụ PCT-I VBVNHN”. Thực ra, đây cùng là sắp xếp của Nguyễn hữu Nghĩa, MDHT, Sơn Tùng, Nguyễn văn Thông, Hoàng duy Hùng theo kiểu : “Gian nhân hiệp đảng”.

2- Khải Chính xử lý cho MDHT (mụ Nói Dối Thập Thành trong VBVNHN) vài tháng, nằm trong kế hoạch của Sơn Tùng, Nguyễn hữu Nghĩa, MDHT: Gian Nhân Hiệp Ðảng, dùng Phe Ðảng trước, Luật lệ sau. Khải Chính đã hiện nguyên con là một tên Vô Liêm Sỉ khi đề cử một tên bệnh hoạn là Nguyễn văn Thông vào vị trí Ðại biểu BCH-TU. Cũng chính Khải chính và MDHT đã dùng “ Phiếu trắng” của Nguyễn văn Thông để bầu cho Phạm quang Trình 3-2003..

3- Nguyễn hữu Nghĩa, Nguyên Hương, MD Hoài Trinh, Vũ quang Trân, Nghiêu Minh, Ngọc Anh Sơn Tùng..: tất cả là tội đồ của VBVNHN. Tháng 11-1997, tại Ðai Hội VBQT kỳ 64 ( Edinburgh, Scotland) bọn này đã quấy phá, thách thức VBQT, khiến VBQT nổi giận, bỏ phiếu cho VBVNH “ Ði Ngủ” vô hạn định cấm không cho liên hệ với VBQT. Chỉ có những tên đầy tớ Idiot của Nguyễn hữu Nghĩa, Nguyên Hương như Khải Chính mới dám muối mặt lên Net bênh chủ.

4- Hãy lấy trường hợp BS Tôn Thất Sơn làm thí dụ. Trước kia BS TTS cho Nguyễn hữu Nghĩa, Khải Chính mươn diễn đàn Nước Việt để tấn công người QG chân chính. Nhưng khi biết “ Tông Tích, Gia phả” của tên Nguyễn hữu Nghĩa, thì BS Tôn Thất Sơn ... chê NHN ngay. Chuyện này sẽ không xẩy ra với Khải Chính. Khải Chính không dám phản Nguyễn hữu Nghĩa, Nguyên Hương vì KC- Phạm kim Thư sợ.. thất nghiệp, bị tước bỏ hết mọi Vinh Quang trong và ngoài VBVNHN.

Tóm tắt: Khải Chính Phạm kim Thư, Nguyễn hữu Nghĩa và đồng bọn là những kẻ mà người Quốc Gia phải Lưu ý nếu không sẽ bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Ngưu tần Ngưu, Mã tầm Mã đó thôi, thưa ông Nguyễn Phước Ðáng.

Nay kính,

Nguyễn Ðức An - MD
Nguyên TTK-VBVNHN

TB: Tôi thách Nguyễn hữu Nghĩa và Khải Chính đối chất công khai về VBVNHN.

==============

Kính thưa Quí Vị.

Thư của Bác Sĩ Nguyễn Ðức An cho thấy còn có những người mang bản chất xấu như là Nguyễn Hữu Nghĩa hay như là cs. Họ sẵn sàng nói dối, ngụy biện miễn đạt mục tiêu của họ

Xin những người VN TNCS tại hải ngoại còn ý thức về danh dự của người VN, còn ý thức về văn hoá dân tộc đang bị csVN phá hoại trong nước cũng như đang phá hoại tại hải ngoại ở các tổ chức như VB VNHN hãy lưu ý hành động hay ít là lên tiếng để cứu VBVNHN.

Những xáo trộn tại TT VBNHK là do chính vợ chồng NH& Nguyễn Hữu Nghĩa tạo ra để từ đó tạo xáo trộn cho VBVNHN. Cũng chính họ, NH&NHN đã tạo xáo trộn để VBQT đuổi VBVNHN một thời gian. Xin những vị là nhà văn trong VBVNHN nhận ra mục tiêucủa những người này là làm cho VBVNHN không còn chút uy tín gì nữa để VBQT sẽ lại không công nhận lần nữạ Xin biết rằng họ sẽ làm mọi thứ để ngay cả đồng bào trong và ngoài nước sẽ coi thường tổ chức đáng kính duy nhất còn sót lại của VNCH này.

Xin Bác Sĩ Nguyễn Ðức An hãy tìm cách phụ giúp những người trong VB VNHN đang chống lại NHN, xin hãy khuyến khích và yểm trợ tất cả những vị nào trước kia bị lầm về NH&NHN nhưng nay đã nhìn ra họ và đang vận động để giữ cho VB VNHN còn có uy tín đối với VBQT cũng như đối với đồng bào VN trong và ngoài nước.

Xin Quí Vị để ý xem những ai đang lên tiếng hỗ trợ cho Nguyễn Hữu Nghĩa và BCH "đảo chánh" tại TT VBNHK do Nguyễn Mạnh An Dân đứng đầụ Tư cách trong qúa khứ và ngay cả những việc làm, những lời nói trong hiện tại của họ cho thấy sự cấu kết của họ đối vo'i Nguyễn Hữu Nghĩa, kẻ đã giấu lý lịch để nằm vùng trong hàng ngũ người Quốc gia hơn 30 năm qua.

Thử hỏi nếu bất cứ ai có em ruột là Trung Tướng tình báo csVN, đang coi TC2 mà lại đã không được móc nối để thi hành các kế hoạch của NQ 36 của csVN? Tin được không nếu kẻ đó nói là không có liên lạc? Tin được không nếu qúa khứ của kẻ đó là cả một dãy những gian dối lừa lọc hại người.

NHN nhiều lần muốn người VN tại hải ngoại dành cho hắn cái "the benefit of the doubt" ở tòa án hình sự !! Không thể được vì ở đây không phải là tòa án kết tội rồi đưa ai vào tù hết. Ðây là sự thận trọng của những nhà văn hay những cựu QN QLVNCH không muốn để bị csVN lừa rồi làm hại thêm một lần nữa . 

Vì sự khôn ngoan này mà QLVNCH đã không cho vào trường Sĩ Quan những người có cha mẹ theo cs. Chính Nguyễn Hữu Nghĩa dù ÐÃ BIẾT RÕ CHA MÌNH LÀ ÐẠI TƯỚNG CS nhưng giấu đi sau khi đã giả chết một hời gian để xâm nhập, nằm vùng trong QLVNCH.

Nếu đã nghi ngờ ai mà vẫn không chịu cẩn thận theo dõi họ, vẫn không ngăn họ tham dựvào các chức vụ lãnh đạo của các tổ chức của người VN TNCS tại hải ngoại thì tới khi biết rõ và họ đã làm hại ... chẳng hạn bọn khủngh bố trong biến cố "9/11" tại Mỹ đó ... lúc đã biết ra thì cũng đâu còn giờ để mà hối tiếc nữa.

Ðối với những người đang chống lại Nguyễn Hữu Nghĩa và phe nhóm của hắn, chúng tôi đề nghị tiêu chuẩn sau để có thể tin cẩn và làm việc chung với nhau như sau:

1. Không phải là cs nằm vùng hay đang ở trong các tổ chức đã mang tiếng là lệ thuộc vào cs, có cs ảnh hưởng, điều hành ngầm ở cấp lãnh đạo của họ

2. Không lừa dối, lưu manh, dùng các thủ đoạn gian tà như cs để hại người khác để d.at mục tiêu của mình (dùng "cứu cánh biện minh phương tiện"). 

3. Biết nhận khuyết điểm, biết nghe lời ngay chính của người khác để sửa đổi các khuyết điểm. (Chấp nhận được ngay cả đã có những lầm lỗi nặng trong quá khứ mà biết thay đổi)

Kính thưa Quí Vị,

Chúng tôi liên tục đưa lên các ý kiến, liên tục đấu tranh với bọn cs nằm vùng và những kẻ gian ác bám theo cs là vì chúng tôi chống cs, muốn bảo vệ danh dự của chính chúng tôi và của đồng bào VN của chúng tôi. Chúng tôi không thuộc VB VNHN cũng không ra tranh cử ở bất cứ các tổ chức hội đoàn nào mà chúng tôi còn là thành viên. Chúng tôi không tranh đấu vì chút quyền hay lợi gì do bất cứ nơi đâu đưa tới hay hứa hẹn sẽ có ...! Do đó Quí Vị có thể tin những điều chúng tôi nói, viết ra là từ sự suy nghĩ, sự thẳng thắn nơi lương tâm của chính chúng tôi chứ không phải vì bất cứ ai, vì chút danh lợi hão huyền nào cả.

Kính,
Phạm Hồng Lĩnh
 


(Trở lại trang chính)