Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi mới nhận đựoc bài thơ sau đây của nhà thơ Tú Tỉnh. 
Ông này hẳn là rành Nguyễn Hữu Nghĩa lắm nên viết những lời thật "tỉnh queo" 
về người rất nổi tiềng xấu xa là Nguyễn Hữu Nghĩa này. 
Xin được post lại để Quý Vị đọc cho vui.

Kính Phạm Hồng Lĩnh

THẰNG BA... "NÍ NỊCH"

Đầu thì đẻ ở Thừa Thiên, 
Cái lưng mẹ "rặn" ở miền Tây Ninh, 
Hai chân thò ra U Minh, 
Thế là Bất Nghĩa khai sinh 3 miền *! 
Đúng là "ní-nịch" thằng điên 
Sinh ra ba khúc, ba miền, ba...Cha! 
Lấy vợ cũng "làm" tới... ba: 
Tây Ninh Thu Phượng là bà "Khu D" 
Bỏ con, bỏ vợ trở về... 
... Tân Sơn Nhứt để "bê" con Lỡ Làng! 
Hồi nầy bụng... Lỡ (đã) chang bang 
Nghĩa nói "thây kệ" hở... hang mất...gì? 
Còn người còn của thiếu... chi 
Ngọc...Hàn(h) ** bên Úc ước gì... vào tay! 
Cà chua hột vịt vèo bay 
Không thì con... Lỡ đố mầy giữ ông! 

Tú Tỉnh
(Chí Thanh tặng con rơi, không khai sanh tên giả Người Dân Miền Tây) 

* Mẹ Bất Nghĩa đau bụng đẻ hắn ở Thừa Thiên được cái đầu. Đến Tây Ninh mới ra tới cái lưng. 
Thê là Bất Nghĩa lủng la lủng lẳng... để mẹ chạy tơi U Minh mới chui ra được hết nguyên người! Hu... Hu 

** NHN sang Úc tính vớt vợ người ta để làm bà Ba nhưng bị ăn hột vịt thúi phải chạy về Canada lạy... bà xin tha!
 

(Trở lại trang chính)