Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Thơ Tú Xuỵt In-tờ-nét
==============
From: van nguyen <dieusaonam@yahoọcom>
Date: Thu, 8 Sep 2005 14:37:13 -0700 (PDT)
Subject: Re : THO VUI ANNA tang BIEU THỌI

Me Mỹ ( giáo đầu ) 

Hang chồn ló mặt một mụ "râu" 
Mỹ đen , Mỹ tra+'ng , Mỹ Brown nâu 
Anna Pe-ri-od Nguyệt lầu 
Lơ thơ tắc tủm một vài câu 
Cũng văn cũng vặn chày ra nước 
Cối giã tanh banh kiếp ả hầu 
Ðu đưa thi mắm mùi khăm khẳm 
Nô tài lấp ló ruồi bọ sâu 

Tú Xuỵt In-tờ-nét 

From: Anna Brown <anguyetbrown@...> 
Date: Thu Sep 8, 2005 12:05 pm 
Subject: THO VUI ANNA tang BIEU THỌI
==============

From: van nguyen <dieusaonam@yahoọcom>
Date: Thu, 8 Sep 2005 08:34:04 -0700 (PDT)
CHA CON KIỂU GÌ ? KIỂU NGUOI DÂN MIÊN TÀY "CỨNG"

Người Dân Mán Tày , Miền Tây vạch chim "cứng "
Khoe con gái : Thúi Tiên coi bố sưng sưng 
Giời đất ơi Bố thằng Hoàng đui nhậu xỉn 
Mơ màng con gái rượu tưởng A LÌN 
Dân Mán Tày uống GỤ rừng thành Dân RÚ 
Miệng tanh hôi sủa đổng , đầu óc ngu 
Tâm hoảng hốt , xác thân cuồng run lẩy bẩy 
Chưởi bới hung , đấm đá loạn tầy huầy 
Dân Miên Tày Hữu Nghĩa điên điên sảng 
Ðau như hoạn Văng Bút chạy trối làng 
Bị thiến tươi mất quách đòi ham cứng 
Bám Duy Hùng moi móc luật đưng đưng 
Chó cụp đuôi lấm lét ngã ba đường 
Biết tìm đâu hang ổ Tổng Cục Phân 
Dứt nọc rồi làm sao ăn nhậu hưởng 
Quẩn cối xay mông gái con đú đần 

Tú Xuỵt In-tờ-Net 

=============

From: van nguyen <dieusaonam@yahoọcom>
Date: Thu, 8 Sep 2005 12:54:38 -0700 (PDT)
Hong Con TA đang đào mồ cuốc mả cha nhà nó và NHN

Hồng Côn TÀ, du đãng quận 13 
Catinat Ba Rí Cộng thúi tha 
Chui luồn Tổng Cục Phân Hồ 
Bưng bô Hữu Nghĩa con đồ Chí Thanh 
Một lò mã tấu đâm cha chú 
Búa liềm Cờ Ðỏ miệng đít khu 
Cha nào con nấy Cộng đù 
Tục tằn bẩn thỉu đào mồ kiếm ăn 
Tây Ninh rừng rú quân mọi rợ 
Ðẻ hoang Hữu Nghĩa mặt mũi dơ 
Ðứng đường đứng chợ chực chờ 
Ba nhe cướp giựt móc mò nhân dân 
Du CÔN Hồng đỏ kiếp gian TÀ 
Tay sai cuốc mả Nguyễn Chí Thanh 
Một lòng báo đáp dâm hành 
Ơn cha Nghĩa Mẹ sinh thành con hoang 
Xuất ngôn hạ cấp nòi phụ mẫu 
Óc khuyển - dương - trư khẩu xí cầu 
Lăn dưa đá cá chăn trâu 
Ðông Ba đứng bến giang đầu U Minh 
Nguyên Hương-Hữu Nghĩa tặc văng Bút 
Chó leo bàn độc , Chủ Trình phang 
Chạy quanh ăng ẳng cắn càn 
Khiến bao độc giả Diễn Ðàn đá lăn 
Lòng thòng cái Mạnh Nguyễn An Dân 
Vô liêm , vô liễm xía ăn phần 
Váo vênh Chủ Tịt ngòi Văn 
Xưng ông , xưng tớ , xưng thằng cù bơ 
Em nuôi Hương hoảng chưa đèo đói 
Duy Hùng liếm mép lẻo loanh quanh 
Thưa Toà ngựa đá chúng em lòi 
Mặt ngưu , mặt rắn Tổng Cục banh 
Bà Toà quát tháo phán nhanh 
Ðây là xứ Mỹ phân minh chánh tà 
Chớ mà láo cáo tụng ma 
Lẹo lươn luật Cộng chết cha Cáo Hồ 
Cali xứ ấy tinh văn võ 
Arnold Thống Ðốc wính bỏ xừ 
Khôn hồn bãi nại ngay chừ ( + ) 
Cút vô hang Nghĩa Hương lù trốn mo 

Tú Xuỵt In-tờ-nét 

( + ) chừ = bây giờ ( tiếng Huế + miền Trung )
============

From: van nguyen <dieusaonam@yahoo.com>
Date: Thu, 1 Sep 2005 05:52:38 -0700 (PDT)
Subject: Re: Van an Bac Map (Nguyen Huu Nghia)

Kính gởi Diễn Đàn
Kính gởi Qúy Vị VBVNHN

Riêng gởi Ông Lê Minh Ngọc 
Ông Nguyễn Bửu Thoại 
Ông Phạm Long 
Ông Nguyễn Văn Diễn 
Ông Tôn Thất Sơn 

TÂM SỰ THẰNG MÙ ĐU BÁC MẬP 

Thằng Bất Nghĩa chọt mắt thằng Hoàng đui 
Thằng đui xui mấn mó chim Nghĩa dùi
Thúi Tiên rên : chọt nữa Bác Mập ơi 
Mù hai mắt em " cưng " Bác suốt đời 
Thân em gầy , Bác mập ép phê lắm 
Ngắm Tôn Liền khẩu rộng Saxophone 
Bác ham lên Thái Thượng e chết bẳm 
Khổ thân Hoàng đui điếc làm sao chôn 
Chuyện Văn Bút , CHỘT khuyên Bác Mập nè 
Ngu vừa thôi , yên phận Tổng Cục Phân 
Ca - Na - Đa Làng Vẹm chui cho khoẻ 
Đâm thọt chi bên Mỹ chúng đánh đần 
Bác rét chưa ? Ông PHẠM ra tay đuổi 
Vớt sơ sơ , dăm mạng teo hết rồi 
Thấy tội ghê vợ chồng Bác Nghĩa rên 
La oai oái nhục thân thiên hạ chưởi 
Gớm phe ta Hà-Luội Bác Đảng tồi 
Bác Gái Hương Chủ Tịt Bút Khờ Mên 
Thôi thì Mẫu Hậu chịu hèn ra đứng bến
Vớt Hun Sen tốc váy Xà- Rông chơi 
Điều này nữa Bác Mập chớ mánh mung 
Trò mượn danh tráo trở Sơn Lùng Tùng 
Khiếu Nại Thư thum thủm mùi mắm cáy 
Chợ Đông-Ba quê nội Bác mả cày 
Bê Năm-Hai tung toé Chí Thanh ngủm 
Xác tanh banh , óc sọ giòi tum lum 
Người xưa nói buông đao ác thành phật 
Nghĩa bất nhân , ác báo chết banh đùm 
Vợ con Bác lỡ theo Cộng nằm vùng 
Hương đầu ủ bầy con ngố đưng đưng 
Phường hoảng đe phụ mẫu Bác vô đầu 
Cướp làng trên xóm dưới hãm hiếp hung 
Nguyễn Chí Vịnh anh bác Đại Ác Đồ
Tướng Ma Fia đạo tặc Vồ , Vét , Vơ
Hút máu dân , xã hội đen mõm chó 
Tổng Cục Phân ô uế chui cầu Hồ
Bác Nghĩa chó CaCa ham bẩn xực 
Tiền VỊNH cấp Làng-Văn lập Làng Thổ 
Mua nô tài xâm nhập Hội Quốc-Gia 
Khắp Mỹ , Âu , Úc đảo loạn gian tà 
Bác Nghĩa ơi ! TIÊN khoái yêu Bác nhiều 
Chưa hết đâu nỗi lòng em ai hiểu
Thà nói ra huỵch toẹt đau lòng Bác 
Thang thuốc đắng trị bịnh độc chóng tiêu 

Bác biết mà nghề em Đốc tờ Mó 
Chỉ khoái bưng tung hứng Anh Hùng to
Khốn kiếp nay Bác Mập trơ củ lẳng 
Chẳng còn chi , em quảy bước sang đò 
Nghĩa ác độc từ nay lãnh quả báo 
Thúi Tiên độc tìm cọc khác tọa phao (câu) 

( Còn tiếp dài lâu ) 
Tú Xuỵt In-Tờ-Net / VDSN

===============

TTK/VBVNHN ÐÃ ÐI TÀU NGẦM QUA TỔNG CỤC LÀNGVĂN

Tổng Thư Ký tàu ngầm 

(Cảm ứng Thông Báo Adieu Hội Viên ÐVT của Ông CT. P.Q.Trình) 

Từ nay Văn Bút khải quang minh 
Tiền đồ văn uyển tỏa ánh linh 
Chủ Trình nghiêm pháp thanh tảo đãng (*) 
A Ðào, yên ngủ hết rập rình 
Tổng Thư tắc trách rong du hí 
Thành Hồ, Méc Xíc ham mẹ phỉnh 
Lặn kỹ phường hoa đấm nghéo ngầm 
Tuấn-Nghĩa truy phong nẻo Trường Chinh. (hoặc : nẻo Lầu Xanh) 

(*) đãng (dấu ngã) là quang đãng, phóng đãng. Tảo đãng = quét sạch, không để sót lại. 
 

Tặng Ông Nguyễn Bửu Thoại 
Chủ Tịch TT.VB.NHK 

Trung Tâm Văn Bút Hiu Xi Tân 
Núi Yên yên ngủ ngúm lửa sần 
Mừng thay đàn viết nay thanh thản 
Sơn tinh miên giấc, giải cuồng quân 
Xứ Cao Bôi lắm Hùng ngáo ộp 
Tổng BútSơ cũng ớn bần thần 
Dầu lửa năm sáu chục một thùng 
Mấy chú LôCồ (*) Bất Nghĩa rân 

(*) Loco = fool (spanish) 

Tặng Nguyễn Hữu Nghĩa
Tổng cục Giăng Bút Làng Văn 

Kẻ sĩ thời nay lộn thau vàng 
Lậu danh buôn bút bán cái bang 
Làng Văn sắp thúng đong lon chữ 
Vài chục đồng Ðô một kí ngang 
Văn chương giã cối ra hải ngoại 
Viết lách lăng nhăng báo cải làng 
Thót dưng thành hội viên Văn Bút 
Thì ra Hữu Nghĩa tổng cục giăng 

Tú Xuỵt/ VDSN 
===========

Nguyễn Hữu Nghĩa ứng thơ 
"THẰNG 3 "NÍ NỊCH"" 

Kính thưa đồng bào NVQG tị nạn Cs. 
Tôi xin thành khẩn khai báo "Ní Nịch " :

1 - Tại sao tôi ra đời ? 

Tôi tên là Nguyễn Hữu Bất Nghĩa 
Cha sinh không biết , Mẹ thải ra 
Tây Ninh lăn lóc trơi ma 
Vài năm Mẹ chết vì Cha tôi dìm 
Xuống mương bể sọ phi tang tích 
Bà con bên ngoại oán truyền vang 
Thân tui xất bất xang bang 
Đầu đường xó chợ lang thang qua ngày 
Bá vơ chui nhủi con hoang kiếp 
Ngoại tôi thương xót của nợ nuôi 
Thời gian bèo giạt mưa trôi 
Nguyễn Thanh cán cối thăm tôi ba lần 
Thì ra thằng khốn kiếp cha tôi 
Nó là quan Vẹm ác độc tồi 
Hiếp dâm tơi tả gái chơi 
Mẹ tôi khoái trá thử thời đẻ tôi 

2 - Thời niên thiếu

Lâu lâu thằng hủi Nguyễn Chí Thanh 
Bỏ rừng bỏ rú chui về thành 
Cho tiền bà ngoại dặn căn 
Ráng nuôi thằng Nghĩa học hành theo cha 
Lớn nhanh theo Đảng Bác Hồ ta 
Tiến lên chủ nghĩa Vô Cha , Vô Thần 
Mút Cu Va , Mác-Xịt Mao Nin 
Cha Già Dân Tặc Hồ Chó Minh 
Anh Hùng cầu xí Ba Đình 
Vang danh vô sản lình bình CaCa 
Đảng nuôi Nghĩa học lớp Đỗ Mười 
Thiến heo nổi tiếng xứ Tây Ninh 
Lăng nhăng chữ nghĩa chúng khinh 
Bưng biền khu chiến U Minh ra vào 
Tìm cha chưởi rủa xin tiền vốn 
Phiêu lưu trực chỉ hướng Saigòn 
Mưu đồ chập chững Văn đàn 
Khởi Hành , Sáng Tạo lách luồn văn công 
Thấm thoát Nghĩa lên mười tám tuổi 
Năm mô.t-ngàn-chín-trăm-bảy-mươi 
Đêm khuya nhận mật lịnh mời 
Quay về làng cũ theo lời Đảng khuyên 
Chí Thanh bất đắc tử truyền 
Thằng con Hữu Nghĩa nối liền nghiệp cha 
Mau mau khai chết giả đăng báo 
Khởi Hành bố cáo lời phân ưu 
Hủy tiêu lý lịch luân lưu 
Vô bưng thụ huấn tham mưu nằm vùng 
Năm sau tôi xâm nhập Quan Thủ Đức 
Đường đường chuẩn úy Việt-Nam Cộng- Hoà 

( Còn tiếp dài dài ) 
TÚ XUỴT VDSN 
09 - 04 - 2005 
==========

THƠ HEO

(Tặng Chủ Tịt Vô Bút Canada)

Xời ơi Văn Bét kiểu Nguyen Huong
Trung tâm chữ nghĩa ngã ba chuồng
Canard điên léo hầu mẹ tú
Mẫu hậu ngôn luồng ấy Cochon
Phấn hương tàn tạ buôn heo xệ
Thượng hoàng thái giám bất ngũ công
Hữu Nghĩa ham phân theo Tổng Cục
Quên bà chủ tịt ngứa ngáy lòng

TÚ XUỴT INTERNET
================

"van nguyen" <dieusaonam@yahoo.com>
Monday, August 22, 2005 12:27 PM
[NguoiVietQuocGia] Giáo dục Dân Mán Tày LÀNG VĂN

Giáo dục bọn Cán Cối
bưng bô 36 kiểu

(NDMT = Người Dân Mán Tày)

Sáng ra mở mắt miệng xú uế trây 
Bởi xuất thân hang Hồchui Pắc Pó 
Bụng đầy kinh Mác Xít duy vật bầy 
Dân Mán Tày vô Nam thành ngợm khỉ 
Lủi Tây Ninh rung rúc hẽm a tì 
Lò Hữu Nghĩa hoang sanh rừng bò tó 
Lão Chí Thanh thoả mãn giết vợ phi ( tang ) 
Nòi Cọng Vẹt quấn đuôi về đô thi, 
Thói văn nô đua đòi chốn đàn thi 
Dối Khởi Hành mạo chết lủi vô bưng 
Học đười ươi cấp tốc khoá cán lì 
Ðáo Thủ Ðô , Tày Mán mạo Quốc Gia 
Cũng quân trường hia mão thành quan giả 
Về làng quê thổ địa hú hét toang 
Chước tài Cha rình lén lẹo gian tà 
Loài gián rệp chui giường hăng hút máu 
Ngữ ăn tu,c phét lác vẹm lau nhau 
Lệnh Tổng cục phân hành phá hải ngoại 
Ðánh Hội Ðoàn tan hoang , tổ chức nhào 
Dân Mán Tày , Hữu Nghĩa đồng quyết chiếm, 
Hội Văn Ðàn , Nguyên Hương kèm kẹp kiêm 
Lũ lâu la hăng tiết cầu danh bả 
Lén đi đêm toa rập bọn Búa Liềm 
Autralia , Ðai Hội đã chấp đồng 
Louisana , Nghĩa đảo hà tì không 
Bày thủ đoạn xoán nghịch Quyền tổng hội 
Thủ Ðức chia để trị dưới cờ hồng 
Phạm Quang Trình , Bửu thoại , hai ông Chủ 
Tịch tình tang , ngao ngán lũ bú dù 
Suốt ngày đêm hau háu cắn sủa oang 
Nát văn chương tinh võ Việt phủ phàng 

Tú Xuỵt lên Net

(Trở lại trang chính)