Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Thư Trần Công Linh gởi Ngô Việt Quyền

Thưa Niên Ðệ Quyền, 

Tôi đã đọc mail của Niên Ðệ phúc đáp các câu hỏi của tôi, cám ơn Niên Ðệ nhiều. Vấn đề hợp nhất tổ chức Cựu SVSQTD chắc là còn nhiều chông gai trở ngại vì Tôi đã nhìn thấy cả mọi phía đều "cố chấp" khó mà tìm được một giải pháp dung hòa. Tôi chỉ có một lời khuyên Niên Ðệ là cố gắng tách rời khỏi Nguyễn Hữu Nghĩa. Nếu Niên Ðệ c2n dính líu với NHN thì càng mất uy tín, và khó tạo được một sự cảm thông của các NT, HT, Ðồng Môn. Hầu hết Anh em TD đều đặt một nghi ngờ lớn về hành tung bất chính của NHN. Con người hoạt động tình báo nó có muôn mặt, sau 30.04.75, chúng ta mới biết được thật rõ các tay tình báo của CSVN gài vào hàng ngũ VNCH, chắc Niên Ðệ cũng biết điều này chứ? Bây giờ dù Niên Ðệ cho biết không biết trước con người NHN, nhưng dư luận đều nói: Niên Ðệ được bầu vào chức THT trong Ðại Hội Louisiana là do sự dàøn dựng, đạo diễn của tay phản gián Nguyễn Hữu Nghĩa. 

Vài hàng trao đổi cùng Niên Ðệ. 

CHLB Ðúc, 24.03.2005 
TRAN CONG LINH, Khoa 24SQTBTD, PTLC/BCHBDQ/QLVNCH 
 

Về việc Sự kiện xảy ra tại Trung Tâm VBNHK.

Kính thưa quý Ðộc Giả các Diễn đàn, 

Kính thưa quý chiến hữu SQTD, 

Ðúng như sự báo động của chúng tôi và của anh An Phong Nguyễn văn Diễn, sự việc đã xảy ra tại Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ đều do tay tình báo Nguyễn Hữu Nghĩa "đạo diễn". Sự thật đã hiện rõ dưới ánh sáng mặt trời. Chúng ta tự hỏi: làm sao lại có kẻ tiếp tay với hắn, chung qui chỉ vì chút lợi nhuận nhỏ nhoi mà đã bán mình cho quỉ. Chúng tôi nói rõ: 3 kẻ bán mình cho quỷ là các ông Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn và Túy Hà. Ba người này được NHN hứa in miễn phí cho các tác phẩm của họ, nên cam tâm làm tay sai cho bọn tình báo Hà Nội. Sẽ có những tác phẩm của Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn và Túy Hà do cơ sở Làng Văn in ấn trong một ngày gần đây để thưởng công cho bọn khuyển mã đã làm tốt công tác giao phó. 

Chúng tôi chờ đợi phản ứng của các vị trách nhiệm và Ban Chấp Hành TU VBVNHN về sự kiện xảy ra tại TTVBNHK. 

Ðây là dịp để anh em SQTD nhìn thấy rõ việc làm của tay cán bộ tình báo Hải Ngoại của CS Hà Nội là Nguyễn Hữu Nghĩa đang "nằm" tại Toronto, Canađã. Niên Ðệ Ngô Việt Quyền đã nhìn ra sự thật chưa? Tôi đã nói riêng với Niên Ðệ nhưng Niên Ðệ chờ theo dõi, thì sự việc tại TTVBNHK là một bằng chứng hùng hồn và rõ rệt nhất về kế hoạch phá hoại các tổ chức của Người Việt QG do bọn tình báo Hải Ngoại CSVN thực hiện. Chúng tôi nhận được tin của anh em bên cơ quan tình báo bạn, chức vụ của Nguyễn Hữu Nghĩa ngang hàng với Nguyễn Tấn Dũng, đương kim PTT Việt Cộng, trong Tổng Cục Phản Gián CSVN. Hoàng Việt Cương tại Canada cũng dưới quyền của Nguyễn Hữu Nghĩa nữa. 

Một vài dữ kiện thông tin để mọi người lưu ý. 

CHLB Ðúc, ngày 06.04.2005
TRAN CONG LINH, K24SQTBTD, PTLC/BCHBDQ/QLVNCH
 

Về việc Nguyễn Hữu Nghĩa là Ngô Việt Quyền.

Kính thưa quý Ðộc giả các Diễn đàn, 

Kính thưa các Hội cựu SVSQTB Thủ Ðức, 

Kính thưa quý Anh Em Ðồng Môn, 

Qua thông báo ký tên Ngô Việt Quyền được gởi đi từ địa chỉ Làng Văn Nguyễn Hữu Nghĩa, chung to NHN đã "khống chế" Ngô Việt Quyền, và Ngô Việt Quyền chỉ là cái "bình phong" cho tay phản gián CSVN thực hiện kế hoạch của bọn tình báo Hà Nội, để càng ngày càng tạo mâu thuẫn trong nội bộ Anh Em SQTD không thể hàn gắn được. 

Tôi đã nhiều lần khuyên Niên Ðệ Ngô Việt Quyền phải tránh xa, đừng liên hệ gì với Nguyễn Hữu Nghĩa, nhưng vì miếng "đỉnh chung" mà Niên Ðệ Quyền càng ngày càng rơi vào vòng kim cô của NHN, thật đáng tiếc cho một Niên Ðệ có học nhưng đầu óc u mê, không sáng suốt... 

Niên Ðệ Ngô Việt Quyền luôn luôn khẳng định: các email viết chữ VIỆT không dấu mới đúng là của Ngô Việt Quyền. Nay các email post lên cac diễn đàn kỳ tên Ngô Việt Quyền với Fonds chữ VIỆT có dấu, như vậy chứng tỏ tất cả đều do NHN viết và đề tên Ngô Việt Quyền. 

Hởi các Anh Em SQTD, chúng ta đứng nhìn bọn tình báo CSVN "hoành hành" ngay trước mắt chúng ta hay sao? Tôi tha thiết kêu gọi Niên Ðệ Ngô Việt Quyền nếu còn một chút liêm sỉ, thì hãy từ bỏ ngay cái chức vụ Tổng Hội Trưởng, để NHN không còn cái "bình phong" để quậy phá Anh Em chúng ta nữa. Trường hợp Niên Ðệ Quyền đã chính thức và công khai làm việc cho bọn tình báo Hà Nội, thì các Hội CSVSQ Thủ Ðức phải tỏ thái độ đối với kẻ "phản thùng"... 

CHLB Ðức, ngày 19.04.2005 
TRAN CONG LINH, K24SQTBTD, PTLC/BCHBDQ/QLVNCH
 


(Trở lại trang chính)