Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Thượng hoàng hạ cám
Ki'nh nhờ Văn hữu An Phong Nguyễn Văn Diễn 
chuyễn lên ca'c Diễn đàn dùm. Xin cảm on.
Nguyễn Chí Thanh
=============

From: "Dien Van Nguyen" <anphong38@sbcglobal.net>
Date: Sun, 4 Sep 2005 22:43:07 -0500
Subject: RE: AN PHONG NGUYEN VAN DIEN CHUYEN DUM :BAI THUONG VANG HA CAM

Ki'nh thưa qui' Văn hữu,
Ki'nh thưa qui' vi

Hôm kia rồi hôm qua tôi đã liên tục đua lên Diễn đàn hai bài của hai Văn hũu (tôi xin tạm gọi là thầm lặng), thầm lặng nhưng không phải là “không nghe, không thâ'y, không no'i”. Ca'c Vh. này đang no'i vơ'i nhau, đang phàn nàn và đang bực mình trươ'c hành động phe đảng, tha'i độ trẻ con mà đư'ng đầu là ông bà Nguyễn Hũu Nghĩa và Nguyên Hương. Ca'c văn hữu này không muô'n ra mặt lên tiê'ng (y hê't như tôi trong Thư ngỏ đầu tiên hồi tha'ng 2/2005: Chỉ muô'n cảnh ba'o cho phi'a bên kia đừng dâ'n sâu vào tội lỗi)

Hôm nay tôi lại đuợc một thư kha'c của một Văn hữu không biê't ở Trung tâm nào nhưng ky' tên là “Nguyễn Chi Thanh” (???). Bài viê't râ't đặc să‘c, ly' luận să‘c be'n, co' tình co' ly'.

Tôi xin thay mặt Vh. Nguyễn Chi' Thanh đưa lên ca'c Diễn dàn để quy' vị và ca'c Văn hũu rộng đường dư luận.

Xin cảm ơn Vh. Nguyễn Chi' Thanh, tiê'ng no'i của ông hôm nay và tiê'ng no'i của ca'c bạn mà tôi dưa lên Net trươ'c đây đã và đang đuợc mọi nguời đọc kỹ và theo dõị Tôi hy vọng rằng, tôi sẽ còn được nhiều bài của ca'c bạn kha'c muô'n bày tỏ y' kiê'n của mình trươ'c ca'c biê'n loạn của Tổ chư'c VBVNHN hiện naỵ 

Xin chân thành cảm ơn ca'c bạn
An Phong Nguyễn Văn Diễn

=============

Thượng hoàng hạ cám 


May nhờ có diễn đàn công khai trên Internet nên anh em Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại như tôi mới được đọc nhiều bài viết từ cả hai phía trong Văn Bút: Một phía gồm vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương với cả đám Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Đăng Tuấn, Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn, Sơn Tùng, Trần Quốc Bảo, Thái Anh Duy, Đào Đức Chương, Đào Vĩnh Tuấn, v.v… ùa vào ; phía này gồm Phạm Quang Trình chủ tịch BCH đương nhiệm Văn Bút VNHN, Vũ Quang Trân thủ quỹ BCH đương nhiệm Văn Bút VNHN, An Phong Nguyễn Văn Diễn, Nguyễn Bửu Thoại, Nguyễn Phước Đáng, Trang Châu, v.v… Những bài “trao đổi” qua lại của hai phía ấy được đưa lên Internet hàng ngày khiến người ngoài Văn Bút cũng biết chuyện trong Văn Bút. Theo dõi một thời gian, tôi nhận ra có một số người xưng “cầm bút” mà viết nhiều điều hết sức ngớ ngẩn trẻ con; không góp ý kiến với họ thì không chịu được! Nhất là mới đây tôi đọc thấy cái “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn. Những cái đó đã được đưa lên diễn đàn công khai cho công chúng đọc nên tôi có quyền đưa ra ý kiến khi tôi thích có ý kiến!

Tôi biết, hễ không viết không nói thì thôi, đã viết đã nói là có người khác ngứa mắt ngứa tai. Mong rằng bất cứ ai muốn tranh luận về bài của tôi, cứ việc đi thẳng vào từng điểm một, chớ đừng chạy quanh, và nhất là đừng núp lén mà dở giọng tục tĩu thiếu giáo dục như thằng Mõ Làng Văn Nguyễn Hữu Nghĩa với các bí danh Người Dân Miền Tây, Nguyễn Phước Bảo Toàn, Cecil Tran Doan, v.v…

Chuyện “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa cùng vợ là Nguyên Hương sai khiến, sắp đặt nhân sự trong Văn Bút VNHN, nhiều người đã nghe lâu rồi. Nhưng bây giờ ai nấy đều bất ngờ khi được biết chủ tịch BCH Văn Bút VNHN là Phạm Quang Trình gan góc ký văn thư khai trừ (exclude) vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương lẫn các đàn em Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn. Đồng thời, chủ tịch BCH Văn Bút VNHN Phạm Quang Trình cũng ra văn thư nói rõ ràng là Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Mạnh An Dân không có tư cách hội viên hợp lệ của Văn Bút VNHN. Đương nhiên, hai người đó không có tư cách hội viên hợp lệ vì họ không đóng niên liễm nhiều năm, không theo đúng Nội Quy Văn Bút VNHN. 

** “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn được công bố ngày 30-8-2005 nghĩa là sau ngày vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương bị khai trừ 28-8-2005. Nội dung “Thông Báo Chung” nêu ra 7 điểm, có thể tóm tắt là Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn muốn nói rằng “những văn thư do chủ tịch BCH Văn Bút VNHN Phạm Quang Trình ký tên khai trừ Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương đều vô giá trị”. Cách lý luận trong “Thông Báo Chung” này hết sức là trẻ con, như tôi đã nói sơ qua ở phần trên, chỉ nhằm gỡ gạc, vớt vát cho những cá nhân đã bị đuổi ra khỏi Văn Bút VNHN. 

** Điểm 2 trong “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn nói rằng “kể từ ngày 29-5-2005 vì lý do không họp, không tham khảo ý kiến với BCH nên những gì Phạm Quang Trình ký sau ngày đó với tư cách chủ tịch BCH hoặc thay mặt BCH Văn Bút VNHN đều có tính cách cá nhân, hoàn toàn vô giá trị”. Lý luận kiểu Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn như vậy quả là trẻ con, vì cho dù Phạm Quang Trình không hỏi ý bất cứ ai trong BCH, Phạm Quang Trình vẫn có tư cách ký văn thư. Ký với tư cách chủ tịch BCH vẫn được như thường, bởi nếu Phạm Quang Trình sai thì Đại Hội Đồng bất thường có thể được triệu tập để “tính chuyện” với Phạm Quang Trình mà. Ngay cả nếu chỉ ký tên với tư cách cá nhân, đương nhiên vẫn có giá trị cá nhân chứ bảo “hoàn toàn vô giá trị” là sao? Một lá thư bình thường cũng có giá trị của thư riêng. Huống chi Phạm Quang Trình đang là chủ tịch BCH thì khi ký bất cứ văn thư gì liên quan đến Văn Bút, văn thư đó đều được coi là có tính cách thay mặt toàn thể Văn Bút! 

Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn không đồng ý là chuyện của hai ông ấy, cũng như bất cứ ai không đồng ý thì đó là chuyện của họ, nhưng trong Điều Lệ và Nội Quy Văn Bút VNHN không có chỗ nào ban cho hai ông ấy thẩm quyền xóa bỏ giá trị của những văn thư do chủ tịch BCH Phạm Quang Trình ký! 

** Điểm 3 trong “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn nói rằng “việc khai trừ một hội viên chỉ có thể thực hiện ở một trung tâm nơi hội viên đó ghi danh hoạt động và phải theo đúng nguyên tắc dân chủ và theo Điều Lệ/ Nội Quy của chính trung tâm đó”. 

Ở điểm này hai ông ấy sai trầm trọng. Phải chận hai ông ấy lại ngay chỗ này:

Văn Bút Quốc Tế gọi Văn Bút VNHN là một Trung tâm (Center). Trong cơ cấu Văn Bút VNHN, các nhóm hội viên ở các địa phương như Quebec, miền Đông Hoa Kỳ, Tây Bắc Hoa Kỳ, Nam Cali, Nam Hoa Kỳ, Florida, Louisiana… đúng ra phải được gọi là các “Chi nhánh” (Chapter) thay vì “Trung tâm”.

Chắc chắn những người đang phản đối Phạm Quang Trình một cách trẻ con hiện không có trong tay bản Điều Lệ cập nhật của Văn Bút Quốc Tế. Chứ nếu có bản Điều Lệ ấy, họ đã không viết bừa bãi. Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế cho phép Trung tâm Văn Bút VNHN mà Phạm Quang Trình hiện là chủ tịch BCH được quyền khai trừ hội viên!

** Điều 3D của bản Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế qui định như sau: “Một Trung tâm sẽ khai trừ một hội viên nếu nhận thấy rằng hành vi của hội viên ấy trầm trọng phản lại tinh thần của bản Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế”. 

** Và điều 3E của bản Điều Lệ ấy qui định: “Phải thông báo cho Văn Bút Quốc Tế biết ngay về việc khai trừ”.

Phạm Quang Trình đã tuân theo đúng Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế. Chẳng có gì sai lầm trong việc Phạm Quang Trình khai trừ những cá nhân nói trên. Những cá nhân bị khai trừ  nói trên có chứng minh được rằng họ vô tội, không hề có hành vi trái ngược trầm trọng với tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế hay không? Vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương vô tội? Phạm Ngũ Yên vô tội? Yên Sơn vô tội? Chủ mưu, lôi kéo bè cánh để lật đổ BCH Nguyễn Bửu Thoại của Văn Bút Nam Hoa Kỳ, như vậy hành vi đó không trái ngược trầm trọng với tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế thì là gì nữa? Tạo áp lực lên Phạm Quang Trình chủ tịch BCH Văn Bút VNHN ép phải thừa nhận Nguyễn Mạnh An Dân là “chủ tịch BCH” Văn Bút Nam Hoa Kỳ, trong khi Nguyễn Mạnh An Dân vốn không phải hội viên Văn Bút VNHN, như vậy hành vi đó không trái ngược trầm trọng với tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế thì là gì nữa? Tạo áp lực lên Phạm Quang Trình chủ tịch BCH Văn Bút VNHN ép phải thừa nhận “BCH” Nguyễn Mạnh An Dân bất hợp lệ của Văn Bút Nam Hoa Kỳ, như vậy hành vi đó không trái ngược trầm trọng với tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế thì là gì nữa? Tạo áp lực lên Phạm Quang Trình chủ tịch BCH Văn Bút VNHN ép phải “ra đi trong danh dự”, thảo ra và áp lực những người khác ký tên vào “Quyết Nghị” bất tín nhiệm (đồng nghĩa với “truất phế”, “lật đổ”) Phạm Quang Trình chủ tịch BCH Văn Bút VNHN, như vậy hành vi đó không trái ngược trầm trọng với tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế thì là gì nữa?   

Như vậy những cá nhân ấy bị khai trừ khỏi Văn Bút VNHN là xứng đáng lắm với tội của họ, còn oan ức chỗ nào! 

** Điểm 4 trong “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn nói rằng “việc khai trừ một Trung tâm phải có đa số 2/3 phiếu của Đại Hội Đồng”. (Một lần nữa, tạm bỏ qua cách Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn dùng chữ sai “Trung tâm”). “BCH” Nguyễn Mạnh An Dân của Văn Bút Nam Hoa Kỳ chưa hề được Đại Hội Đồng thừa nhận, nghĩa là chưa bao giờ hợp lệ. Chủ tịch BCH Văn Bút VNHN Phạm Quang Trình minh định rằng Hoàng Duy Hùng “chủ tịch viễn cư” của Văn Bút Georgia không có tư cách hội viên hợp lệ của Văn Bút VNHN, nhưng Phạm Quang Trình không hề nhân cơ hội đó mà khai trừ cả “trung tâm Georgia” của Hoàng Duy Hùng. Chủ tịch BCH Văn Bút VNHN Phạm Quang Trình ký văn thư khai trừ vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương, nhưng Phạm Quang Trình không hề nhân cơ hội đó mà khai trừ cả “trung tâm Canada” của họ. Vậy thì chẳng có vấn đề “khai trừ trung tâm” nào ở đây để Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn phải đòi có 2/3 số phiếu của Đại Hội Đồng! “Thái thượng hoàng” nào đã cố vấn cho Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn đòi hỏi hay thế? 

(Xin mở dấu ngoặc chỗ này: Chính vì “cả BCH” Nguyễn Mạnh An Dân chưa hề được Đại Hội Đồng thừa nhận, nên chuyện các cá nhân Nguyễn Mạnh An Dân, Huỳnh Quang Thế, Thu Nga, Túy Hà, Linh Phương trong “BCH” đó ký tên vào “Quyết Nghị” ngày 12 tháng 8-2005 yêu cầu Phạm Quang Trình chủ tịch BCH Văn Bút VNHN phải thừa nhận họ và phải giao cho họ cùng Văn Bút Georgia (mà Hoàng Duy Hùng là “chủ tịch viễn cư”) tổ chức Đại Hội Văn Bút kỳ VII, là đòi hỏi hết sức trẻ con mà Phạm Quang Trình không thể chấp nhận!)

(Lại mở thêm dấu ngoặc chỗ này: Trong danh sách ký tên vào “Quyết Nghị” ngày 12 tháng 8-2005 ấy, phía Văn Bút Georgia chỉ thấy liệt kê có một mình “Hoàng Duy Hùng, CT Ủy Ban Định Chế, Chủ Tịch TT Georgia”. Lạ nhỉ! Một là, những hội viên khác của Văn Bút Georgia không đồng ý với chính “chủ tịch” Hoàng Duy Hùng của họ? Hai là, Văn Bút Georgia không có hội viên nào khác ngoài Hoàng Duy Hùng?)

** Điểm 5 trong “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn nói rằng “toàn bộ Ban Chấp Hành là do Đại Hội Đồng bầu ra, nên việc cách chức một thành viên Ban Chấp Hành, phải có ý kiến của Ủy Ban Thường Trực, là cơ quan trực thuộc và đại diện Đại Hội Đồng”.

Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn có khẳng định thế này hay thế nào chăng nữa, đó cũng chỉ là chuyện của hai ông ấy. Theo tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, không ai có quyền cấm hai ông ấy nói, kể cả nói sai. Tuy nhiên tìm khắp nơi trong bản Điều Lệ cũng như Nội Quy của Văn Bút VNHN, không thấy có chỗ nào qui định “phải có ý kiến của Ủy Ban Thường Trực” cả! Chỉ có một chỗ duy nhất nói sơ qua về cái Ủy Ban Thường Trực này là ở cuối Biên Bản Đại Hội Văn Bút VNHN kỳ VI, do Trần Thy Vân và Hoàng Duy Hùng ký tên. Chỗ đó nói rằng “Hai trung tâm Âu Châu và Canada trình bày dự thảo thành lập Ủy Ban Thường Trực Đại Hội Đồng. Ủy Ban này gồm có các chủ tịch của các trung tâm, chỉ hoạt động khi có tranh chấp”. (thư ký Hoàng Duy Hùng ghi vào biên bản thiếu 4 chữ “giữa các trung tâm”. Đúng ra Ủy Ban này “chỉ hoạt động khi có tranh chấp giữa các trung tâm). Ngoài ra, tìm khắp nơi trong bản Điều Lệ cũng như Nội Quy của Văn Bút VNHN cũng không thấy có chỗ nào xác định vị trí của Ủy Ban Thường Trực, nó ngồi trên Đại Hội Đồng hay nằm dưới Đại Hội Đồng, nó có thẩm quyền gì đối với BCH Văn Bút VNHN, nó có buộc được BCH Văn Bút VNHN phải tuân theo quyết định của nó hay không… 

Thế nên Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn quả thật đã quá trẻ con khi phán rằng “việc cách chức một thành viên BCH phải có ý kiến của Ủy Ban Thường Trực là cơ quan trực thuộc và đại diện cho Đại Hội Đồng”. Thử hỏi: Giả dụ Ủy Ban Thường Trực (tức là các chủ tịch “trung tâm”, thay mặt hội viên của họ) có làm điều gì sai lầm nghiêm trọng, thì cơ quan trên nó là Đại Hội Đồng giải quyết, vì nó trực thuộc Đại Hội Đồng mà. Nếu chủ tịch BCH Văn Bút VNHN (thay mặt tất cả các “trung tâm” và tất cả các hội viên Văn Bút VNHN) có làm điều gì sai lầm nghiêm trọng thì cũng do cơ quan trên ông ấy là Đại Hội Đồng giải quyết. Đi lòng vòng cho đã, cuối cùng cũng phải gõ cửa Đại Hội Đồng! Rõ ràng, Ủy Ban Thường Trực chẳng có quyền gì sai bảo BCH Văn Bút VNHN cả, đừng có tự ban cho nó cái quyền ấy! 

** Đã vậy, dựa trên lối lý luận trẻ con như trên, điểm 6 trong “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn đi đến kết luận “tuyên bố vô hiệu hóa toàn bộ những văn thư “khai trừ” và “cách chức” các VH Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn, Hoàng Duy Hùng, Nguyên Hương, Nguyễn Hữu Nghĩa; các văn hữu trên đều còn nguyên vẹn tư cách hội viên VBVNHN; VH Đào Vĩnh Tuấn còn nguyên nhiệm vụ TTK BCH Lưu Nhiệm VBVNHN. Ngoài ra, các văn thư dời địa điểm Đại hội VII và các văn thư khác đều vô giá trị”.

Đến đây thì Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn vượt cả quyền của Đại Hội Đồng rồi đó! Đặc biệt là Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn vẫn dùng lối lý luận trẻ con để phán như vậy! Thử hỏi: Giả dụ chủ tịch BCH Văn Bút VNHN Phạm Quang Trình không có quyền ký văn thư khai trừ các cá nhân nói trên, thì Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn, vốn là hai thành viên ở cấp thấp hơn Phạm Quang Trình nữa, có quyền gì để ký “Thông Báo Chung” không cho khai trừ? Huống chi việc Phạm Quang Trình có quyền khai trừ hội viên hay không, các văn thư do Phạm Quang Trình ký có hiệu lực hay không, những điều đó chắc chắn ngoài thẩm quyền của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn. 

Nói tóm lại, hai ông ấy làm gì có thẩm quyền mà xác quyết rằng Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyên Hương, Hoàng Duy Hùng, Phạm Ngũ Yên, Yên Sơn còn nguyên vẹn tư cách hội viên! Hai ông ấy cũng chẳng có thẩm quyền để xác quyết rằng Đào Vĩnh Tuấn còn nguyên vẹn tư cách tổng thư ký BCH Văn Bút VNHN! Hai ông ấy làm gì có thẩm quyền mà xác quyết rằng văn thư dời địa điểm sẽ tổ chức Đại Hội VII là vô giá trị! Chẳng những thế, hai ông ấy lại tự ban cho mình nhiều quyền quá khi bảo rằng “các văn thư khác nữa của Phạm Quang Trình là vô giá trị”! Hai ông ấy có biết trong tương lai Phạm Quang Trình sẽ viết những gì đâu, có biết đó là loại văn thư nào đâu mà nói càn, mà “tiên đoán” chúng vô giá trị!

(Xin mở dấu ngoặc chỗ này để nói riêng về trường hợp Đào Vĩnh Tuấn: Cho dù Đào Vĩnh Tuấn kéo thêm Đào Đức Chương vào cũng không làm sao có đủ thẩm quyền để xác quyết rằng Đào Vĩnh Tuấn còn nguyên vẹn tư cách tổng thư ký BCH Văn Bút VNHN! Khi còn được coi là Tổng thư ký BCH, Đào Vĩnh Tuấn đã vắng mặt 8 phiên họp trong số 15 phiên họp mà không thông báo cho BCH, do đó, theo điều 7 của Nội Quy Văn Bút VNBHN, đương nhiên coi như Đào Vĩnh Tuấn tự ý từ nhiệm!)

Nói tóm lại, “Thông Báo Chung” của Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn cũng chung số phận như “Quyết Nghị” ngày 12 tháng 8-2005 của phía Nguyễn Hữu Nghĩa, “Biểu Quyết Tu Chính Lưu Nhiệm” do Thái Anh Duy ký ngày 28-8-2005, v.v… Nội dung những cái đó viết gì đi nữa thì đó cũng chỉ là ý riêng của họ mà thôi, chứ không thể có giá trị áp đặt lên người khác, bắt buộc người khác phải tuân theo! Đọc những cái đó, tôi thấy rõ ràng những người viết chúng lúng túng lắm, không nắm vững được mấu chốt nào cả mà chỉ có chạy quanh, cãi bướng, cố ý “lấy thịt đè người” may ra lật đổ được Phạm Quang Trình! 

Vì họ không dựa được trên căn bản hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, hợp tình, nên hết cho ra “Quyết Nghị “ lại cho ra “Thư Phản Đối”, “Thư Trần Tình”, “Biểu Quyết”, rồi lại cho ra “Thông Báo Chung”… đủ thứ! Thử hỏi: Nếu thực sự có thẩm quyền ra “Quyết Nghị”, nếu ra “Quyết Nghị” theo đúng Điều Lệ và Nội Quy Văn Bút VNHN, nếu “Quyết Nghị” có giá trị, thì Phạm Quang Trình chịu thua lâu rồi, đâu cần họ phải cho ra hàng loạt văn bản kế tiếp! 

Những người viết chúng lúng túng ngay cả ở cách gọi Phạm Quang Trình. Lúc thì gọi Phạm Quang Trình là chủ tịch BCH “mãn nhiệm”, lúc khác lại gọi là “lưu nhiệm”.

Quả là trẻ con cầm bút. “Ngòi bút” Nguyễn Đăng Tuấn cũng trẻ con y như vậy khi gọi Phạm Quang Trình là “chủ tịch BCH mãn nhiệm” mà cùng trong bài viết ấy lại gọi Đào Vĩnh Tuấn là “văn hữu tổng thư ký BCH”! Thử hỏi: Nếu BCH Phạm Quang Trình đã “mãn nhiệm” rồi thì cái ghế “tổng thư ký” của Đào Vĩnh Tuấn vẫn còn hay sao? Vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn hữu Nghĩa/ Nguyên Hương đặt cái ghế “lifetime” cho Đào Vĩnh Tuấn ở đó hay sao? 

** Chắc hẳn viết đến hết điểm thứ 6 của “Thông Báo Chung”, Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn tự thấy nó không có giá trị gì để cho Phạm Quang Trình chủ tịch BCH Văn Bút VNHN phải nghe theo, nên hai ông đành phải viết thêm điểm thứ 7 để “yêu cầu Ủy Ban Thường Trực phải… làm việc (với Phạm Quang Trình) và xét lại sự tồn tại của BCH Lưu Nhiệm”! Điểm 7 của  “Thông Báo Chung” này là cho thấy rõ nhất sự “ngớ ngẩn” của hai ông viết nó!

Như tôi đã nói trên, tìm khắp nơi trong bản Điều Lệ cũng như Nội Quy của Văn Bút VNHN không thấy có chỗ nào xác định “Ủy Ban Thường Trực là tối cao, vị trí nó trên Đại Hội Đồng, nó có quyền giải nhiệm đối với BCH Văn Bút VNHN…” Vậy thì Ủy Ban Thường Trực chẳng là cái gì ghê gớm cả! Nó không là cái gì ghê gớm cả, nhưng Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn hết sức ngớ ngẩn khi yêu cầu nó “xét lại sự tồn tại của BCH Lưu Nhiệm”, nghĩa là luôn cả sự tồn tại của chính hai ông ấy trong BCH đó! Nói dại, lỡ ra mà Ủy Ban Thường Trực tưởng mình có quyền, hứng chí tuyên bố rằng BCH Phạm Quang Trình mãn nhiệm từ lâu rồi, thì Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn sẽ ngẩn người ra, ăn nói làm sao đây, vì trong “Thông Báo Chung” ngày 30-8-2005 mới đây hai ông còn tự ghi chức vụ của mình là PCT BCH Lưu Nhiệm VBVNHN và TTK BCH Lưu Nhiệm VBVNHN! Nếu hai ông không còn cái tư cách đó trong BCH Phạm Quang Trình thì cái “Thông Báo Chung” ấy của hai ông đành phải… đáp vào sọt rác thôi!

Cả băng của “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa, cộng thêm Đào Đức Chương & Đào Vĩnh Tuấn cũng không thể chỉ ra chỗ nào trong Điều Lệ hoặc Nội Quy Văn Bút VNHN qui định là Ủy Ban Thường Trực có thẩm quyền tối cao để xét bất tín nhiệm BCH Văn Bút VNHN của Phạm Quang Trình! Cho nên tốt nhất là nếu hai ông không thích làm việc trong BCH Phạm Quang Trình nữa, hai ông có quyền giũ áo ra đi! Theo đúng tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, sẽ không ai được quyền tạo áp lực lên hai ông, sẽ không ai có quyền ép hai ông ở lại cả.

Tôi lý luận đúng method và đúng luật lệ như đang tranh cãi trước tòa đấy chứ, phải không thưa luật sư Hoàng Duy Hùng? (Hoàng Duy Hùng vừa bị xét là không có tư cách hội viên hợp lệ của Văn Bút VNHN nên không còn lý do gì để được coi là “chủ tịch viễn cư” của Văn Bút Georgia).

Người mình có câu: “thượng vàng hạ cám”. Vợ chồng “thái thượng hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa/ Nguyên Hương hiện giờ không còn “ngồi trên” được nữa rồi mà đã bị hạ bệ, tới chỗ hết chui xuống thêm được, nên nếu có gọi đó là “thượng hoàng hạ cám” chắc cũng đúng thôi! 

3 tháng 9-2005
Nguyễn Chí Thanh

(Trở lại trang chính)