Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Trả Lời VH Sơn Tùng về Quyết Nghị 
- Tiêu lòn sau lưng hội viên
Dang Nguyen dangnp@sbcglobal.net
==========

Kính thưa quý vị văn hữu thầm lặng đang quan tâm đến chuyện VBVNHN, 

Tôi chưa đọc được nội dung "Quyết Nghị" của ông Sơn Tùng cùng với ông Nguyễn Hữu Nghĩa và ông Hòang Duy Hùng đang gởi đi vận động lấy chữ ký của các TT Văn Bút. Nhưng tôi có đọc được thư trả lời của ông Phạm Quang Trình, Chủ Tịch BCH VBVNHN.

Tôi xin phát biểu, với tư cách hội viên, trước những sinh họat bất chánh, phía sau lưng, của những hội viên VB có chức bất xứng, đáng nghi hoặc, trong âm mưu phá họai VBVNHN.

Nhiều tháng qua có nhiều nổ lực phá họai VBVNHN. 

Bắt đầu là TT NHK, khởi sự bằng sự nhúng tay vào khuynh lóat của TT khác, rồi vận động sau lưng để "đảo chánh", gây ra cảnh 2 BCH lơ lửng đưa đến chuyện một BCH có ông chủ tịch là người thiếu tư cách hội viên, không đươc BCH TU công nhận. Vậy ai thừa nhận Ông Nguyễn Mạnh An Dân, tức là vi phạm Điều lệ cực kỳ nặng. Một người không sinh họat, không đóng niên liễm, không có tư cách hội viên mà được dựng lên làm chủ tịch đủ chứng minh nhóm người đó chủ trương âm mưu phá họai, xứng đáng bị khai trừ khỏi VBVNHN.

Kế đến cũng nhóm người đó bắt đầu mạt sát Chủ Tịch BCH VBVNHN, khi không được BCH VBVNHN công nhận. Làm như vậy là họ muốn gây mầm mống "lật đổ" BCH VBVNHN y như sách lược ở TT NHK, y như sách lược ở Tổng Hội Thủ Đức (Mà người chủ mưu, "tiêu lòn" sau lưng hội viên VB lại chính là người đã thủ đọan phá họai Tổng Hội Thủ Đức.

Bước sau cùng để phá họai VBVNHN đang thực hiện bằng cách "tiêu lòn" gởi Quyết Nghị kể tội ông Phạm Quang Trình. Nhóm phá họai dùng lối gọi điện thọai rù quến mua chuộc, hứa hẹn in bài, xuất bản, phát hành sách... và chức vụ chỗ nầy chỗ kia trong VBVNHN...

Tôi coi những người ký tên vào Nghị quyết là đồng lõa phá họai VB vì những lẽ sau đây:

1.- BCH VBVNHN chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là mãn nhiệm. Ông PhQuTr tuyên bố không tái ứng cử. Cớ gì bây giờ phải "lật đổ" ông Trình? Đây là âm mưu thâm độc, muốn VBVNHN tan nát: vào tay một phe nhóm bất chánh, dưới sự điều động của một "thái thượng hòang". Không được vậy thì VBVNHN có bị "ngủ yên" cũng tốt, cũng đạt mục tiêu của kẻ phá họai.

2.- Những người chủ xướng Quyết Nghị là những người không xứng đáng đứng trong hàng ngũ VBVNHN:

- Ông Sơn Tùng từng gởi email lên net coi "Văn Bút Việt Nam" giống như "Tiệm Phở Việt Nam" Luật sư mà phát biểu như vậy, có người chỉ ra, mà không đủ can đảm xin lỗi thì tư cách không xứng đáng là hội viên VB.

- Ông Hòang Duy Hùng, đe dọa kiện VBVNHN ra tòa (mặc dù không dám kiện) Vậy là người phản nghịch VBVNHN, không xứng đáng là hội viên Văn Bút. Ông là một Chủ Tịch viễn cư, đó là một chức vụ được bầu bán một cách bất chánh. Vả lại ông Hòang Duy Hùng bị tố giác là người "đi đêm" với cán bộ Việt Cộng. Vậy ông là người đáng coi chừng, không nên chứa chấp ông trong VBVNHN (Tránh tai họa trước vẫn hơn)

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có thành tích "tiêu lòn", âm thầm gọi phone khắp nơi để chiêu dụ người trong tổ chức để gây chia rẻ, gây xáo trộn, phá họai bằng "truất phế", "lật dổ", "đảo chánh"

Nguyễn Hữu Nghĩa có tiếng "thọt tay vào tổ chức cộng đồng nào thì chỗ đó bể làm đôi, gây suy yếu". Vả lại Nguyễn Hữu Nghĩa đã xác nhận là con của Đ/tg VC Nguyễn Chí Thanh, anh một cha khác mẹ của T/tg tình báo VC Nguyễn Chí Vịnh, có 2 con sống tại VN. Vậy cũng là người đáng để ý coi chừng. Theo tôi ông cũng không xứng đáng để VBVNHN giữ ông trong hội (Tránh tai họa trước vẫn hơn.)

Tôi chưa đọc được bản khổi thảo Quyết Nghị, nhưng nhìn thấy tư cách của những người chủ xướng, đủ để để đóan biết mục tiêu phá họai của họ. Kính xin quý vị cẩn trọng! Trách nhiệm tinh thần sẽ đè nặng trên đôi vai suốt đời của những vị nào ký vào Quyết Nghị phá họai đó.

Trở lại thư trả lời của ông Phạm Quang Trình, ở câu trả lời thứ 9, có đọan ông Trình mặc cả chuyện ông rút lại "Tâm thư" của ông với cái giá phe bên kia rút lại những email của họ.

Các ông muốn chơi trò khỉ gì đây?

Rút lại các email đã công bố. Rút lại "Tâm thư" đã công bố là các ông sẽ vô trách nhiệm, vô tội với nhau, vô tội với tất cả hội viên Văn Bút ư? Các ông coi thường hội viên VB đến như vậy sao? Chuyện mặc cả công khai trước mắt hội viên là một sự ô nhục. Tôi thách thức sự rút lại những gì quí vị đã công bố.

Rút lại, có nghĩa là đã thừa nhận những gì mình viết là sai sự thật. Như vậy thì còn xứng đáng giữ tư cách hội viên VB không?

Chân thành cầu chúc mọi người sáng suốt và giữ tâm lành mạnh.

Kính,

Nguyễn Phước Đáng

===========

 

An Phong Nguyễn Văn Diễn

Ki'nh thưa ca'c Văn Hũu

Râ't hoan nghênh và kính phục bài viê't của Văn hữu Nguyễn Phước Ða'ng . Ông đã phân ti'ch từng điểm râ't chi' ly'. Xin cảm ơn ông.

Bây giờ thì chuyện VBVNHN đã tỏ rõ dươ'i a'nh sa'ng mặt trời và lương tri con nguòi.

Bây giờ thì Văn Bu't Viet Nam Hai Ngoại đang lên con sô't râ't nặng , nặng hơn cả giai đoạn 1995 khi ông Viên Linh “làm bậy” đê'n độ VB/QT cho ngủ 6 năm liên tục.

Quy' Văn hũu đã thâ'y rõ ai là kẻ pha' hoại , ai đã liên tục làm lũng loạn lòng người , ai làm châ'n động nền mo'ng một tổ chư'c vô cùng quy' gia' mà người Việt Tự Do còn duy trì được . Những người đo' chi'nh là vợ chồng ông Nguyễn Hữu Nghĩa với sự tiê'p tay một ca'ch ngu xuẩn của Sơn Tùng, Hoàng Duy Hùng, Ðào Ðư'c Chương, Trần Quô'c bảo và đa'm lau nhau ỏ TT.NHK.

Xin Văn hữu Pha.m Quang Trình, Chủ tịch VBVNHN, hảy can đảm loại trừ những thành phần nguy hiểm ra khỏi Văn Bu't . Ông hẳn biê't , khi ông đã quyê't định không thừa nhận BCH Huỳnh Quang Thê' , rồi ba'c bỏ BCH Nguyễn Ma.nh An Dân và đưa “Bư'c Tâm Thư” lên Net , thì ông không thể nào đư'ng chung vơ'i nho'm người nguy hiễm này được nữa. Không bao giò họ châ'p nhận ông và phi'a ca'c Van hũu co' chi'nh nghĩa cũng cha'n nản trươ'c sự thiê'u quyê't tâm của ông . 

Cho nên, manh dạn bược tơ'i là một hành động của sa'ng suô't, chi'nh nghĩa, mang ti'nh lịch sử của người anh hùng, da'm no'ị da'm làm , không chịu khuâ't phục trươ'c cường lực gian đảng. 

Tôi, An Phong Nguyễn Văn Diễn, ũng hộ ông và xin ca'c Vh. trên năm châu bô'n biển hảy ủng hộ vị Chủ tịch VBVNHN của chu'ng ta.

An Phong Nguyễn Văn Diễn
Houston, ngày 16/8/2005

===========

Phạm Hồng Lĩnh

Kính thưa Quí Vị,

Chúng tôi vừa mới nhận được thư trên đây của Ông Nguyễn Phước Ðáng, một nhà văn thuộc VBVNHN và cũng là một cựu SQQLVNCH từng được huấn luyện tại trường Võ Khoa Thủ Ðức.

Với tư cách là những người dân của VNCH Tị Nạn Cộng Sản và là một cựu QN QLVNCH chúng tôi xin được có ý kiến sau:

1. Chân thành cám ơn trước đây là nhà văn An Phong Nguyễn văn Diễn và hôm nay là Ông Nguyễn Phước Ðáng đã cho chúng tôi, những người dân VNTNCS tại hải ngoại biết âm mưu phá hoại Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại của một băng đảng mà chúng tôi biết chắc rằng được điều khiển bởi Nguyễn Hữu Nghĩa và cao hơn nữa là đảng csVN qua Tổng Cục 2 tình báo của họ

2. Hoàn toàn đồng ý với mọi ý kiến, quan điểm của Ông Nguyễn Phước Ðáng trong thư trên đâỵ

3. Mạnh mẽ tố cáo ông Nguyễn Hữu Nghĩa (NHN) là một tình báo của csVN nằm vùng trong QLVNCH trước kia và trong các tổ chức chống cộng tại hải ngoại hiện naỵ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã GIẢ CHẾT ÐỂ VÀO BƯNG, đã GIẤU LÝ LỊCH LÀ CON TƯỚNG CSVN để gia nhập QLVNCH trước năm 1975. Sau năm 1975 ông NHN đã giả là người VNTNCS để xâm nhập và phá hoại MỌI TỔ CHỨC QUỐC GIA CHỐNG CỘNG mà NHN đã và đang trà trộn vào để tham dự

4. Mục tiêu của csVN hay của ông NHN đối với những tổ chức như Tổng Hội Thủ Ðức hay VBVNHN là: 

(1) Nếu được thì chiếm trọn để bắt các tổ chức đó gián tiếp làm tay sai cho csVN, thực hiện các chương trình, kế hoạch giúp cho csVN tồn tại lâu hơn nữa qua NQ36 của chúng .

(2) Nếu không nữa thì làm cho các tổ chức đó bị chia rẽ yếu đi, hoặc làm cho tan rã đi thì càng tốt. 

Các kế hoạch của NHN trong qúa khứ và hiện nay tại mọi tổ chức mà ông can dự vào luôn luôn theo đúng các mục tiêu trên.

5. Giai đoạn sắp tới đây là giai đoạn căng thẳng nhất của hai tổ chức VBVNHN và THTD. NHN sẽ dùng toàn lực có được từ tình báo TC2 của csVN để vận động những Văn Thi Sĩ, nhà báo trong các Trung Tâm VBVNHN cũng như các cựu SQTB/TD tại các Hội Thủ Ðức khắp nơi hầu thực hiện mục tiêu do csVN đề ra.

Các thủ đoạn của NHN thì đã trở thành quen thuộc đối với đồng hương TNCS rồị NHN không thể làm hại được bất cứ tổ chức nào của người Việt Quốc gia tại hải ngoại nếu không được chính những người Quốc gia thuộc các tổ chức đó vì ham danh lợi hão huyền mà tiếp tay cho hắn. 

6. Ðây là lúc chánh tà phân minh. Mọi người trong các Trung Tâm Văn Bút hay các Hội Thủ Ðức bắt buộc phải có thái độ rõ ràng. Cho dù Quí Vị đó chỉ là một thành viên thường, không nắm giữ chức vụ nào chăng nữa thì vẫn có quyền và nhất là phải có bổn phận đóng góp ý kiến để giữ cho TT hay Hội của mình không bị bọn tình báo của csVN chi phối, mua chuộc . 

7. Chúng tôi kêu gọi những người từng là những công dân của VNCH hay những cựu QNQLVNCH đang có trách nhiệm trong các tổ chức của VBVNHN hay của các Hội, Tổng Hội Thủ Ðức xin hãy can đảm NÓI, LÀM, SỐNG NGAY THẬT để giữ gìn danh dự của chính Quí Vị và giữ cho tổ chức của Quí Vị không bị bọn csVN phá hoại hay chiếm mất một lần nữa, hầu làm gương cho các thế hệ mai hậu noi theo. Con cháu của Quí Vị và toàn thể đồng bào của Quí Vị trên khắp thế giới đang nhìn vào cách hành xử của Quí Vị mà đánh giá nhân cách của Quí Vị . 

Xin hãy sống cho xứng đáng là người VIỆT NAM CON HỒNG CHÁU LẠC.

Kính thư,
Phạm Hồng Lĩnh

tb1: Ðây là những lời tâm huyết rất chân thành của những cá nhân VN TNCS. Xin các diễn đàn và Quí Vị phổ biến rộng rãi. Diễn đàn nào không đồng ý xin nêu rõ lý do chúng tôi đã vi phạm điều lệ gì ! . Rất cám ơn. 

tb2: Người nào dù còn chưa tin NHN là VC nằm vùng thì xin hãy nhìn những việc rất gian ác mà NHN đã và đang làm, những âm mưu thủ đoạn tàn độc hại ngay cả những bạn thân nhất của NHN để biết sợ mà tránh xa hắn.

tb3: Xin mọi người Việt Nam nhớ và sống "tinh thần Phù Ðổng, dũng khí Trưng Triệu" của tiền nhân. Chúng tôi mạnh mẽ nói, làm như đã nói, đã làm không vì quyền lợi chức vị gì cả mà chỉ vì chúng tôi muốn sống xứng đáng là con người. Con người Việt Nam.

(Trở lại trang chính)