Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Chủ tịch Văn Bút VNHN Phạm Quang Trình
trục xuất 2 hội viên Phạm Ngũ Yên và Yên Sơn
================

From: LONG PHAM <longvanpham@peoplepc.com>
Date: Tue, 23 Aug 2005 10:42:04 -0500 (GMT-05:00)
Subject: [Chinh Luan] Tin Nóng _VBVNHN: Phe NHN bị Chủ Tịch PQT "thông báo" ..
 

Kính thưa Quí Vi ., 

Như chúng tôi đã thưa cùng Quí Vi ., chuyện VBVNHN không còn là chuyện "NỘI BỘ" của những thành viên thuộc VBVNHN nữa khi tình báo csVN nằm vùng phá hoại tổ chức VBVNHN, tạo ra nguy cơ khiến cho VBQT có thể một lần nữa gạt bỏ VBVNHN ra khỏi tổ chức Quốc Tế đáng kính này . 

Chúng tôi cũng thưa nhiều lần với Quí Vị rằng người mà chúng tôi coi là nguy hiểm bậc nhất tại hải ngoại đang phá mọi tổ chức và cá nhân người Việt Quốc Gia chính là ông Nguyễn Hữu Nghĩa . Những người nào vì bất cứ lý do gì mà cho tới giờ phút này vẫn còn tin nghe và làm theo các chươngtrình, kế hoạch của NHN để phá hoại người Quốc Gia thì sẽ phải lãnh những hậu qủa nặng nề . 

Chúng tôi nghĩ rằng thư sau đây của Ông Chủ Tịch VBVNHN PQT là một chứng minh cho điều chúng tôi thưa ở trên. Xin các vị là thành viên của VB VNHN và của các Hội Cựu SVSQTB/TD hãy nhìn rõ con người của Nguyễn Hữu Nghĩa để tránh xa hắn kẻo sẽ bị vạ lây . 

Thời gian sắp tới đây sẽ còn nhiều biến động lớn trong hai tổ chức quan trọng này của người Việt Quốc gia tại hải ngoại. Hai tổ chức này là hai tổ chức mà Nguyễn Hữu Nghĩa đã xâm nhập phá hoại từ mấy năm nay nhưng hắn vẫn chưa thành công. Mong rằng mọi người đều nhìn ra hắn để không bị "dính bẩn" vì có liên hệ tới hắn. 

Kính, 
Phạm Hồng Lĩnh

==============

International PEN - Vietnamese Writers Abroad PEN Centre
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
P.O.Box 51387 San Jose, CA 95151- 5387 USA
Tel/Fax: (408) 226 - 4990 Email: xuannien@yahoo.com

San Jose ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Ông Phạm Ngũ Yên
Hội viên VBVNHN - Trung Tâm Nam Hoa Kỳ

Trích yếu: V/v Thông báo về tư cách Hội viên của ông không còn nữa.

Thưa Ông,

Liên tiếp trong những ngày 23-04-2005, 22-05-2005, 24-05-2005 và 01-08-2005, Ông đã viết và phổ biến trên Diễn Đàn những vi thư (emails) có nội dung xuyên tạc việc làm của Ban Chấp Hành VBVNHN (nói BCHTU dựng nên các TT khác tại Florida và Houston) và dùng những ngôn từ hết sức nặng nề để mạ lị, phỉ báng Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN và những người không đồng quan điểm với ông. 

Viết và phổ biến các vi thư đó trên Diễn Đàn, hiển nhiên ông đã vị phạm điều 4 Hiến Chương Văn Bút Quốc và điều 5 khoản 2 Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Khi đọc các vi thư đó thì hầu như mọi người, trong đó có rất đông các Hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ đều xác nhận rằng ông đã sử dụng những ngôn từ bất xứng không thể chấp nhận được đối với một Hội viên Văn Bút. 

Qua văn thư ngày 26-04-2005, cũng như qua các VH Đào Vĩnh Tuấn và VH Nguyễn Mạnh An Dân và văn thư mới nhất ngày 01-08-2005, chúng tôi đã yêu cầu Ông hãy rút lại các vi thư đó và có lời xin lỗi Ban Chấp Hành VBVNHN, nhưng Ông nhất quyết không chịu đáp ứng. Do đó, chiếu điều 3 D Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế, tôi xin thông báo cho ông biết rằng ông không còn tư cách Hội viên Văn Bút nữa.

Theo điều 8 Nội Quy VBVNHN thì: "Chủ tịch BCH VBVNHN đại diện Hội về pháp lý, và đại diện toàn thể Hội viên trước Văn Bút Quốc Tế." Do đó, vì sự ngoan cố của ông, nên tôi cũng nói cho ông biết rằng: "Kể từ hôm nay, tôi không đại diện cho ông trước Văn Bút Quốc Tế nữa. Tôi chấm dứt vĩnh viễn liên hệ với ông về mọi sinh hoạt Văn Bút và tôi sẽ gạch tên ông ra khỏi mọi danh sách Hội viên bất cứ từ đâu gửi đến Ban Chấp Hành VBVNHN."

Trân trọng

TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
Chủ tịch
Phạm Quang Trình 

==============
International PEN - Vietnamese Writers Abroad PEN Centre
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
P.O.Box 51387 San Jose, CA 95151- 5387 USA
Tel/Fax: (408) 226 - 4990 Email: xuannien@yahoo.com

San Jose ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Ông Yên Sơn
Hội viên VBVNHN - Trung Tâm Nam Hoa Kỳ

Trích yếu: V/v Thông báo về tư cách Hội viên của ông không còn nữa.

Thưa Ông,

Liên tiếp trong những ngày 23-04-2005, 22-05-2005, 24-05-2005 và 01-08-2005, Ông đã viết và phổ biến trên Diễn Đàn những vi thư (emails) có nội dung xuyên tạc việc làm của Ban Chấp Hành VBVNHN (nói BCHTU dựng nên các TT khác tại Florida và Houston) và dùng những ngôn từ hết sức nặng nề để mạ lị, phỉ báng Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN và những người không đồng quan điểm với ông. 

Viết và phổ biến các vi thư đó trên Diễn Đàn, hiển nhiên ông đã vị phạm điều 4 Hiến Chương Văn Bút Quốc và điều 5 khoản 2 Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Khi đọc các vi thư đó thì hầu như mọi người, trong đó có rất đông các Hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ đều xác nhận rằng ông đã sử dụng những ngôn từ bất xứng không thể chấp nhận được đối với một Hội viên Văn Bút. 

Qua văn thư ngày 26-04-2005, cũng như qua các VH Đào Vĩnh Tuấn và VH Nguyễn Mạnh An Dân và văn thư mới nhất ngày 01-08-2005, chúng tôi đã yêu cầu Ông hãy rút lại các vi thư đó và có lời xin lỗi Ban Chấp Hành VBVNHN, nhưng Ông nhất quyết không chịu đáp ứng. Do đó, chiếu điều 3 D Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế, tôi xin thông báo cho ông biết rằng ông không còn tư cách Hội viên Văn Bút nữa.

Theo điều 8 Nội Quy VBVNHN thì: "Chủ tịch BCH VBVNHN đại diện Hội về pháp lý, và đại diện toàn thể Hội viên trước Văn Bút Quốc Tế." Do đó, vì sự ngoan cố của ông, nên tôi cũng nói cho ông biết rằng: "Kể từ hôm nay, tôi không đại diện cho ông trước Văn Bút Quốc Tế nữa. Tôi chấm dứt vĩnh viễn liên hệ với ông về mọi sinh hoạt Văn Bút và tôi sẽ gạch tên ông ra khỏi mọi danh sách Hội viên bất cứ từ đâu gửi đến Ban Chấp Hành VBVNHN."

Trân trọng

TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
Chủ tịch
Phạm Quang Trình 
 


(Trở lại trang chính)