Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Nhận Ðịnh Về Nguyễn Hữu Nghĩa, ÐH Thủ Ðức 
Thu-Hồng Nguyễn
=========

Date: Sun Dec 12, 2004 6:18 am

Kính thưa Quý Vị,

Thưa ông Hổ Cáp.

Với tư cách là một người Việt Nam TNCS, và là người phối ngẫu của một cựu SVSQ/TB Thủ Ðức, tới Thu-Hồng Nguyễn xin được trân trọng hưởng ứng quyết định đúng đắn và quyết liệt trong thư dưới đây của ông Hổ Cáp đối với ông NHN. Ông NHN là người đang bị nghi là nằm vùng và thi hành nghị quyết 36 của bọn Mafia Hà Nội trong Cộng Ðồng người Việt TNCS của chúng ta với âm mưu chia rẽ mọi cá nhân, mọi tổ chức, mọi đoàn thể, nhất là có vẻ như đã thành công trong việc xé tổng Hội Thủ Ðức ra làm 2 mảnh qua việc ông ta từ Toronto về Louisiana để “... sắp xếp lại mọi việc cho ngăn nắp trong kỳ Ðại Hội nầy...“ như lời ông ta đã tuyên bố trong thư gởi cho ông Matthew Trần trong tháng qua. Ông ta đã “sắp xếp” để có một cuộc bầu bán với năm hay sáu hội “MA” trong một đại hội thiếu tính cách chính thống vừa qua tại Louisiana. Do đó tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của ông Hổ Cáp là “... bất tín nhiệm và tẩy chay 100% NHN trên mọi lãnh vực về văn hóa và chính trị . Chúng tôi hoàn toàn không cho NHN một chỗ đứng nào kể từ nay về bất cứ những gì hắn và đồng bọn tuyên truyền và phá quấy lực lượng TB TD và cộng đồng người Việt chống cộng diệt cộng hải ngoại...”
 
Kính thưa Quý Vị,

Nhân sự việc có một số người bạn vì quá sốt ruột ngỏ ý muốn biết tin tức trong cuộc đối luận giữa 2 ông Hải Triều (HT) và Nguyễn Hữu Nghĩa (NHN), đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2004 ở Louisiana vừa qua, tôi xin nói ra những điều tôi biết như sau: Ngoài cuốn băng Audio của Ban Tổ Chức còn có 2 cuốn Video tape của chúng tôi. Ðó là 2 cuốn Video tape duy nhất thu được hình ảnh cuộc đối luận giữa 2 ông Hải Triều và Nguyễn Hữu Nghĩa mà chúng tôi đã giao cho ông Chu Văn Hùng sang ra để phân phối cho các ông HT, NHN và cho những ai có nhu cầu tìm hiểu về nội dung của cuộc đối luận đó. Chúng tôi không biết vì lý do gì mà cho đến ngày hôm nay đã hơn 2 tuần rồi, mà vẫn chưa thấy BTC phổ biến các bản copy nội dung của cuộc đối luận đó??? 

Một vài người tiếp xúc với chúng tôi còn tỏ ý quan ngại lo lắng cho số phận của 2 cuốn Video tape của chúng tôi nữa.

Xin quí vị và các bạn hữu hãy yên tâm và chờ đợi Ban Tổ Chức thực hiện việc sang băng và phân phối đến quí vị. Cho dù 2 cuốn Video tape của chúng tới ra sao đi nữa chúng tôi vẫn còn có 2 cuốn Audio tape màchúng tôi thu riêng. Tuy rằng phần phát biểu của ông Hải Triều khớng được rõ (có lẽ vì nói nhỏ hay đứng xa micro) nhưng âm thanh thu được từ những phát biểu của NHN thì thật rõ ràng tuyệt hảo! Theo yêu cầu của vài người bạn, chúng tới đã nghe lại và sang ra để tặng cho những người bạn đó. Do vậy mà chính tai tôi đã được nghe chính miệng ông NHN đã xác nhận như sau (xin Trích) 

... chúng tôi biết, chúng tôi là con của Tướng vc Nguyễn Chí Thanh chúng tôi biết điều dó... và khi đọc tin trên Internet và báo chí thì đó là lần đầu tiên chúng tôi biết chúng tôi có một người anh em cùng cha khác mẹ tên là Nguyễn chí Vịnh...” (hết trích)
 
Vậy mà thưa Quý Vị, mới có mấy ngày sau cuộc đối luận ông NHN đã tráo ngôn rằng “...Tôi không biết tôi là “em ruột” hay là anh cùng cha khác mẹ với Nguyễn Chí Vịnh,... Tôi chỉ nhắc lại một câu mà tôi đã nói hôm 28.11 trong buổi đối-thoại với anh HT (đại ý): Tôi không sợ Nguyễn Chí Vịnh. Tôi không sợ Tổng Cục 2. Với sự hậu-thuẫn của cộng đồng và nếu được sự cố-vấn, giúp đỡ của các niên-huynh-trưởng trong Quân đội, tôi - chuẩn uý QL/VNCH - sẽ đánh thắng Thiếu tướng VC Nguyễn Chí Vịnh và bẻ gãy mọi âm-mưu phát-xuất từ Nghị-quyết 36....” Trong thư trả lời ông Ðỗ Minh Ðức ngày Saturday, December 04, 2004 1:41 PM với Subject: [Chinh Luan] Xin giu long công-chính.
 
Quí vị có tin được không? Ai có thể tin được lời nói của một người mới nói hôm trước mà hôm sau lại chối như vây? Họa có chăng là đồng bọn của “Cọp Ma” đã và đang tìm cách vận động để ly tán lòng người, để chia rẽ và xé nát tổng Hội Thủ đức theo nghị quyết 36 của cs Hà nội thì có!!!

Những người hiểu biết ai tin được những điều như ông NHN đã viết ở trên là ”... sẽ đánh thắng Thiếu tướng VC Nguyễn Chí Vịnh và bẻ gãy mọi âm-mưu phát-xuất từ Nghị-quyết 36....” 

Hổng dám đâu!!! Hãy nhìn những việc mà ông NHN làm từ trước tới nay sau gần 30 năm mất nước; hãy nhìn vào các tổ chức đoàn thể nào có ông NHN dính vô đều bị xẹp đi hay bị bể ra làm 2, 3 mảnh, như tình trạng bất minh của tổng hội Thủ Ðức hiện giờ!!!
 
Ông NHN viết: “... Tính cách chính-thống của một sự tiếp-nối: Trong một tổ-chức dân-chủ, tính-cách chính-thống của một sự tiếp-nối được thể-hiện qua tính đa-số. Ai được đa-số bầu lên qua cuộc bầu-cử, người đó chính-thống...”. Ðúng, cái điều ông NHN nói đó không sai trên nguyên tắc, nhưng trên thực tế thì sao? Cái đa số mà ông NHN nói ở đây lại không tuân thủ theo đúng nguyên tắc... mà cái đa số đó có “hà tì” một cách rõ rệt. “Hà tì” vì nó bao gồm cả sự gian lận đúng nghĩa của nó khi Ban Tổ Chức âm thầm đưa vào 5 cái hội “ma” chưa khai sinh. Nói cho rõ ràng hơn là những hội chưa được thai nghén để hình thành một hội. Những “hội” chưa từng có sự sinh hoạt với tổng hộị Những “hội” đó đã được đưa vào trong danh sách bầu bán để nâng lên thành cái con số 18 hội rồi đòi bầu bán và nói rằng đó là có tính cách chính thống!?  

Ðơn cử một thí dụ như cái hội Alabama-Mobil) chỉ có 3 ông TD đã xin được sát nhập với chi hội Biloxi để được sinh hoạt chung với chi hội nàỵ Tới có danh sách số phone và địa chỉ của ba ông này vì các “Quan Ngài” ở Biloxi thông báo và chính thức đưa lên bản tin để khoe với chúng tôi là các “Quan Ngài” đã làm cho chi hội Biloxi nở thêm ra. Chúng tôi còn có cả Audio tape thu các lời khoe khoang của các “Quan Ngài” trong các buổi họp, để chứng minh cho việc này nữạ..(Quý vị nào cần kiểm chứng xin thư riêng cho chúng tôi)
 
Xin Quý vị đọc câu này của ông NHN “...Ông Thoại có toàn quyền lập Hội mới, đóng 11 đô-la để lấy tên mới và đóng thêm 200 đô-la để lấy giấy phép mới, theo cách lập hội mà ông viết trong bài, nhưng không thể xưng là “chính-thống” ”. E Hèm thật đúng là “thằng ăn trộm gãy chân lại còn đi kiện chủ nhà” như lối nói của ông Thế Nhân vậy. Theo sự hiểu biết của tôi, thì ông Nguyễn Bửu Thoại đương kim Tổng Hội Trưởng Tổng Hớ.i SVSQ/TB Thủ Ðức là người đang giữ cái LICENCE chính thức của tổng hội từ 2 nhiệm kỳ trước cho tới nhiệm kỳ mới nàỵ.. chẳng lẽ ông ấy lại “ÐIÊN” (xin lỗi ông NBT) hay sao mà đem “ẤN TÍN” trao vào tay những “KẺ PHẢN LOẠN” để rồi lại đi xin giấy phép mới như ông NHN đã ngôn trên đây?? (Sic!)
  
Chưa hết ông NHN lại còn ngôn rằng ”...Câu nói “huyết thống và đô-la là hai thứ luôn kết dính người ta lại với nhau” chỉ có giá trị với “Thế Nhân”, hoá-thân của một người tham quyền cố vị, nhận chức mà không làm gì cả để làm tê-liệt khả-năng đấu tranh của lực lượng sĩ quan trừ-bị...” Ai nói vậy??? Ông NHN nói hả (???) Không làm gì cả mà Tổng Hội Thủ Ðức mỗi ngày một phát triển thêm ra khiến cho bọn Mafia Hà Nội sợ xanh máu mặt. Sợ qúa nên mới chỉ thị cho tên nằm vùng nguy hiểm đội lốt copbadauran bịa chuyện vu khống nhằm đánh phá cá nhân ông Tổng Hội Trưởng và xé nát Tổng Hội cựu SVSQ/TB Thủ Ðức như hiện naỵ..!!! 
 
Vậy còn ông NHN thì sao?? Ông đã làm gì để tổng hội Thủ Ðức KHÔNG Bị “...tê-liệt khả-năng đấu tranh của lực lượng sĩ quan trừ-bị..” ??? Ông thử nói cho bàn dân thiên hạ nghe xem nào?? Hay là ông nói thì thật là hay nào là Ðại Hội ở Louisiana chỉ là ”... để hàn gắn lại 4 hội đã bị ông NBT khai trừ ra khỏi tổng hội, hay là để hàn-gắn sự rạn nứt do ông Thoại gây ra giữa Tổng Hội và 4 Hội....v..v..” nhưng trên thực tế thì sao?? Trong 2 ngày ÐH ở Louisiana BTC với sự chỉ đạo trực tiếp (chạy tới chạy lui) của bà Hương không còn Nguyên tức là Bà Nguyên Hương, người vợ thứ hai của ông NHN, để các ông này biểu diễn màn “ÐẤU TỐ' cá nhân ông NBT. Thậm chí họ còn bịa đặt để hạ uy tín cá nhân bằng cách đem cả vợ con ông NBT ra để bêu rếu trước đại hội với mục đích truất phế và hạ bệ ông tạ Họ đã “đấu tố” ông NBT để làm đảo chánh như tôi đã cảnh báo trong nhiều thư gởi lên diễn đàn trước ngày xảy ra ÐH ở Louisiana. Chính ông NHN đã viết một bài gọi là bài “...Minh xác của Nguyễn Hữu Nghĩa..” để cố ý che giấu việc này trước khi có ÐH. (Xin đọc trong Attach file) 
 
Màn “ÐẤU TỐ” này đã diễn ra vô cùng hào hứng, rất đúng với sự báo trước của 2 ông Trần Ngọc Xướng và Nguyễn Hữu Nghĩa trong các thư gởi lên diễn đàn trước ÐH là tôi sẽ được mục kích “...nhung DIEU TRONG THAY MA DAU DON LONG...”“...VUI LAM ba oi...”. Ðang khi màn “đấu tố” trở nên quyết liệt thì từ hàng ghế tham dự một cựu SVSQ/TB Thủ Ðức  trong phái đoàn Philadelphia đứng lên giành lấy Micro và nói lớn tiếng đại thể như sau rằng “... chúng tôi đến đây là để dự ÐH, là để gặp lại, để hàn huyên với các chiến hữu Ðồng Môn sau bao năm xa cách chứ không phải tới đây để nghe các ông đem chuyện cá nhân vào ÐH... chúng tôi sẽ ra về ngay bây giờ cho các ông chỉ trích cá nhân! Tại sao các ông lại đem chuyện cá nhân vào ÐH???...”
 
Ðấy có phải là chuyện “...VUI LAM ba oi..” như các ông ấy đã loan báo cho tôi hay trước đó không??? Ðấy có phải là “...hàn-gắn sự rạn nứt do ông Thoại gây ra giữa Tổng Hội và 4 Hội..” không??? Hay là ông NHN minh xác một đàng mà lại làm một nẻo bằng các thủ đoạn gian dối “lừa bịp” Ðồng Môn để gây ra cuộc xáo trộn ở ÐH? Những màn biểu diễn độc đáo “vô tiền khoáng hậu” như là chê NT Phạm Bá Hoa già rồi hãy thoái vị để cho lớp trẻ Huỳnh Hồng Quân đang thèm nhỏ rãi cái ghế Chủ Tịch HÐCÐ để HHQ gồm thâu “Thiên Hạ” mà phục vụ cho tham vọng riêng tư của ông ta!!! Sau màn hạ bệ chê già thì lại tới màn nâng bi lên tới thành “LINH HỒN của Thủ Ðức” để thực hiện giai đoạn chuyển tiếp cho trót lọt vì “kế hoạch” số một đã gặp trở ngạị Với sự tình nguyện rất khiêm nhượng của lớp trẻ Huỳnh Hồng Quân, chỉ dám xin được chức vụ PHÓ của Chủ Tịch HÐCÐ thôi hầu “vỗ yên trăm họ”. Có bao nhiêu người lúc đó có thể nghĩ rằng đấy chẳng qua là tạm thờị Khi giai đoạn chuyển tiếp đã qua, khi mà ”sóng đã yên gió đã lặng” rồi thì ai biết được rằng lớp trẻ Huỳnh Hồng Quân sẽ không mời “LINH HỒN của Thủ Ðức” VỀ VƯỜN. Lúc đó lớp trẻ Huỳnh Hồng Quân sẽ nghiễm nhiên trở thành “Minh Chủ” như có tiếng hô lớn trong đại hội, và câu bình luận của ai đó là “...chỉ cần chờ 2 năm thôi..”. Tình thế đã không cho phép các nhân sự đã được sắp xếp trước vào các chức vụ của BCH Tổng Hội được xuất đầu lộ diện trong kỳ bầu bán nàỵ  Không thể xuất hiện ngay vì chưng như rứa thì âm mưu “đảo chánh cướp chính quyền” sẽ qúa lộ liễu và không “gồm thâu được thiên hạ”!!! Thế nên BTC bèn vơ bèo vạt tép khoác vội cái chức Tổng Hội Trưởng Chủ Tịch Hội lên mình ông Ngô Viết Quyền???!!! 
 
Phải chăng chính vì thế cho nên phe đảo chánh tới giờ này đã hơn nửa tháng rồi mà cái Tổng Hội “Dzỏm” và cái BTC kia, cũng chưa có được bản đúc kết nghiêm túc hẳn hòi để trình làng!!!??? Mà chỉ nói khơi khơi rằng kẻ thì bận bịu làm ăn xa, kẻ thì còn đang bận nghỉ hè ở “Chu Gia Trang” bên kia Biển Hồ (!?) Cho dùhiện giờ đã gần tàn mùa Ðông, thế mà Chu Tiến sĩ nhà ta vưỡn còn đang nghỉ hè cơ đấy các cụ ạ??? Sao mà nó rởm đời thế không biết??? Sao mà nó lại ra cái điều “trưởng gỉa học làm sang” không phải lối thế không biết??? Sao mà nó “sì tin” và nó lại khinh thường đồng Mớn và đồng hương TNCS thế khớng biết!!!??? (Sic!)
 
Như thế thì Ðại Hội tại Louisiana thay vì hàn gắn rạn nứt như ông NHN minh xác lại hoá ra là để gây chia rẽ, xáo trộn cho sinh hoạt của tổng hội Thủ Ðức. Kết qủa của sự hàn gắn của ông NHN và BTC đại hội là Tổng Hội Thủ Ðức bây giờ chia năm xẻ bảy... vậy thì cái gọi là hàn gắn đó chính là thành tích chống cộng của ông NHN đó sao?? Ông chống cộng hay ông đang làm cho Tổng Hội Thủ Ðức quay ra chống lẫn nhau theo đúng kế hoạch của nghị quyết 36 vậy hở ông NHN??? (Sic!)
 
Ðể kết luạ.n cho bài này tôi xin được mượn lời của ông THẾ NHÂN là :

“...Quý vị có thể tin được một người bị lộ tẩy và xác nhận mình là em ruột của tên Thiếu Tướng đương kim Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tình Báo Cộng Sản VN lại có thể dung tha cho Tập Thể Cựu SVSQ Thủ Ðức hay sao?

Chúng tôi cũng cực lực yêu cầu Hội Thủ Ðức Toronto (CH Sa Xuân Vũ) liên lạc với sở Di Trú Canada để biết tình trạng Nguyễn Hữu Nghĩa khi xin tị nạn tại Canada và nhất là khi nhập tịch làm công dân Canada có khai thật mình là con của tên Ðại Tướng VC Nguyễn Chí Thanh không? Nếu man-khai, yêu cầu Sở Di Trú Canada thu hồi Quốc Tịch của NHN và trục xuất y về VN! 

Từ nay, xin lưu ý quý Hội Thủ Ðức chúng ta các nơi hết sức đề cao cảnh giác cựu SVSQ Nguyễn Hữu Nghĩa! Y không hề và không bao giờ là CHIẾN HỮU của chúng ta được nữa khi y chánh thức thừa nhận là con VC Nguyễn Chí Thanh và em Tướng Tình Báo VC Nguyễn Chí Vịnh! Xin tất cả cùng ghi nhớ cho điều nầy!!! 

Chúng ta mong được Sở Di Trú Canada tiến hành làm sáng tỏ vụ việc nầy sớm! Những ai còn mơ màng về NHN xin xem cuốn Video dối luận giữa Hải Triều và Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ rõ!!!”
 
Trân Trọng,
Thu-Hồng Nguyễn
 


(Trở lại trang chính)