Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
"...Dăm ba người và một số sách báo nói cha tôi là Nguyễn Chí Thanh. Tôi ghi nhận và chờ dịp 
kiểm nghiệm khoa học (DNA), tôi không thể xác định một điều mà chính tôi chưa hiểu rõ...."
(Trích Bạch Thư của Nguyễn Hữu Nghĩa 1998)
"..Nguyễn Hữu Nghĩa "chờ dịp kiểm nghiệm khoa học (DNA)" để câu giờ tính kế. Chứ NHN làm cách nào 
"kiểm nghiệm khoa học (DNA)", ông về Việt Nam quật mồ Nguyễn Chí Thanh lên được chăng?..."
Nhưng nay Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm nghiệm khoa học (DNA) chưa mà chịu
 nhận mình là con VC Nguyễn Chí Thanhanh/em với VC Nguyễn Chí Vịnh?

Kính mời qúy vị đọc các bài nầy 
để thấy rõ bộ mặt thật của Nguyễn Chí (Hữu) Nghĩa
=============
* Hình vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa*


123. Lên tiếng của Trưởng Ban Tổ Chức Ðại Hội VII - VBVNHN   (26.11.2005)
122. Vài lời về Thư Ngỏ Số 2 của "THT" Ngô Viết Quyền   (26.12.2005)
121. VC. Nguyễn Hủi Nghĩa và Đai Hôi TD Dallas  (24.11.2005)
120. Vài lời khuyên luật sư Hoàng Duy Hùng  (05.11.2005) 
119. Thức đi em, mộng bình thường…  (26.10.2005)
118. Phải có một người sai  (26.10.2005)
117: Nguyễn Thu Hồng thách thức Nguyễn Hữu Nghĩa…  (06.10.2005)
116. Nguyễn hữu Nghĩa cãi lấy cho được!  (22.09.2005)
115. Chuyện Gây Quỹ Pháp Lý - "Chết trong lỗ chân trâu"  (20.09.2005)
114. Thông Báo về Luật Sư Ðại Diện ông Phạm quang Trình  (20.09.2005)
113. Những nhà văn "nô tài" của Nguyễn Hữu Nghĩa _Nhà Văn Cao Bồi  (18.09.2005)
112. Ông Cố Vấn  (18.09.2005)
111. Trường Sơn Lê Xuân Nhị - Văn Phong hạ cấp!  (15.09.2005)
110. Từ thú tướng Nguyễn Chí Thanh đến xà tử Nguyễn Hữu Nghĩa (15.09.2005)
109. Thơ Gởi Chiến Sĩ Quốc Gia, Tị Nạn Cs.Hải Ngoại  (13.09.2005)
108. Hoàng Duy Hùng kiện ông Phạm Quang Trình Chủ tịch VBVNHN (10.09.2005)
107. Thơ Tú Xuỵt VDSN (bổ túc)   (09.09.2005)
106. Thơ Kiều Phong (Toronto)  (09.09.2005)
105. TCBC V/v Cảnh báo về âm mưu phá hoại Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại   (09.09.2005)
104. CT/BCH/VBVNHN Thông báo về sự tự ý từ nhiệm chức vụ TTK của VH Ðào Vĩnh Tuấn  (07.09.2005)
103. Thượng hoàng hạ cám  (06.09.2005)
102. Thanh danh Quân Lực VNCH  (06.09.2005)
101. Thằng Ba… "Ní Nịch"  (04.09.2005)
100. Chuyện Hai Anh Em Nhà Họ Đào  (04.09.2005)
99. Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN trả lời ông Sơn Tùng (II)  (02.09.2005)
98. Cháy nhà ra mặt chuột Nguyễn Hữu Nghĩa  (02.09.2005)
97. Chủ tịch VBVNHN Phạm Quang Trình trục xuất Nguyên Hương&Nguyễn Hữu Nghĩa  (30.08.2005)
96. An Phong Nguyễn Văn Diễn phát biểu về Bản lên tiếng của ô. Nguyễn Hữu Nghĩa  (30.08.2005)
95. Vạch mặt Phản Gián VC Nguyễn Hữu Nghĩa + Nô Tài âm mưu tạo phản VBVNHN (28.08.2005)
94. Chuyện 57 quí vị “đồng ký tên” - VBVNHN (28.08.2005) 
93. Thơ Kiều Phong (Toronto), Nguyên Nghĩa, Ngô Phủ & Thiên Tâm (bổ túc 06.09.2005)
92. Việt Cộng Nguyễn Hũu Nghĩa Phá VBVNHN_Bạn Phải Làm Gì? (Hỏa mù Văn Bút - HT) (27.08.2005)
91. Nguyễn hữu Nghĩa, phá VBVNHN. Mời bạn tham gia “đối luận”  (27.08.2005)
90. Báo Ðộng từ năm 2000 của VBVNHN về con "virus" Nguyễn Hữu Nghĩa (24.08.2005)
89. Chủ tịch VBVNHN Phạm Quang Trình trục xuất 2 hội viên Phạm Ngũ Yên và Yên Sơn (24.08.2005)
88. An Phong Nguyễn Văn Diễn phản đối 2 ông Hoàng Duy Hùng & Nguyễn Hữu Nghĩa (21.08.2005)
87. Nguyễn Hữu Nghĩa Hãy Buông Dao Ðồ Tể! (20.08.2005)
86. Văn Phong như là dấu tay để tìm người  (20.08.2005)
85. Đọc cái gọi là “Quyết Nghị” - Chuyện VBVNHN  (19.08.2005)
84. Kẻ cướp đòi làm chủ nhà -  TCBC Về Ðại Hội Văn Bút VNHN kỳ VII  (18.08.2005)
83. Trả Lời VH Sơn Tùng về Quyết Nghị - Tiêu lòn sau lưng hội viên.(18.08.2005)
82. Màn kịch dở của phe Nguyễn Hữu Nghĩa  (17.08.2005)
81. Cái đầu của Nguyễn hữu Nghĩa còn OK không vậy? (17.08.2005)
80. Góp ý thêm về "Tâm thư" ông Phạm Quang Trình vạch mặt Nguyễn hữu Nghĩa  (13.08.2005)
79. Nguyễn hữu Nghĩa chỉ giỏi dùng lỗ miệng  (13.08.2005)
78. Bị cảnh sát tra hỏi, băng Nguyễn hữu Nghĩa bỏ đồng bọn để chạy tội  (10.08.2005)
77. Tường thuật Đêm Alpha Hội Ngộ của ông Hà Giao  (10.08.2005)
76. Cộng sản Nguyễn Hữu Nghĩa lộ mặt  (10.08.2005)
75. Bản Lên Tiếng của tên gian hèn Nguyễn Hữu Nghĩa  (08.08.2005)
74. Ðại Hội Liên Hội Thủ Ðức Canada ngày 6 tháng 8 năm 2005 (08.08.2005)
73. Nguyễn Hữu Nghĩa : "Gậy ông đập lưng ông!"  (05.08.2005)
72. Nguyễn Đăng Tuấn có phải là hội viên Văn Bút không?  (05.08.2005)
71. An Phong Nguyễn Văn Diễn hỏi thẳng nhóm đảo chánh (05.08.2005)
70. Khải Chính Phạm kim Thư là “hề đồng” của vợ chồng Nguyễn hữu Nghĩa  (05.08.2005)
69. Khải Chính Phạm Kim Thư là ai??? (05.08.2005)
68. Chống VC nằm vùng và Bọn Gian  (05.08.2005)
67. Khi nhà văn mất tư cách  (05.08.2005)
66. Các ý kiến về Tâm Thư của Chủ tịch BCH Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (02.08.2005)
65. Tâm Thư của Chủ tịch Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (02.08.2005)
64. Nguyễn Mạnh An Dân là ai?  (27.07.2005)
63. Bắt Đuợc Tại Trận Kẻ Đại Gian  (24.07.2005)
62. Lật tẩy bọn "ma nớp" Nguyễn Hữu Nghĩa  (24.07.2005)
61. Kính gởi nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị  (24.07.2005)
60. Chờ đợi lời giải thích thỏa đáng của ông Nguyễn Hữu Nghĩa (21.07.2005)
59. Hãy đối chất để rõ trắng đen  (21.07.2005)
58. Ðọc bài Nguyên Nghĩa tố cáo VC Nguyễn Hữu Nghĩa  (21.07.2005)
57. Tin Ðặc Biệt Văn Bút Nam Hoa Kỳ  (16.07.2005)
56. Những liên lạc riêng tư miễn cưỡng với anh Nguyễn Hữu Nghĩa (11.07.2005)
55. Âm binh của phù thủy Nguyễn Hữu Nghĩa lại vu khống  (11.07.2005)
54. Từ "đống rác của Hải Triều..." đến sự ẩn ức tâm lý của Nguyễn Hữu Nghĩa  (04.07.2005) 
53. Nguyễn Hữu Nghĩa là điệp viên cũa csVN dược gài ỡ hãi-ngoại (03.07.2005) 
52. Ai giả mạo email ông Ngô Việt Quyền?  (30.06.2005)
51. Cần Ðề Cao Cảnh Giác  (07.06.2005)
50. Nguyễn Văn Diễn trả lời thắc mắc  (07.06.2005)
49. Chuyện dài Thằng Mõ Làng Văn  (07.06.2005)
48. Về Làng Văn của Nguyễn Hữu Nghĩa Tổng Cục 2 (28.05.2005)
47. Thông Cáo Báo Chí và Tường Trình Đại Hội Bất Thường Đặc Biệt (VB Nam Hoa Kỳ - 28.05.2005)
46. Viết lời công đạo cho Nguyễn Hữu Nghĩa. (28.05.2005)
45. Không nín được  (28.05.2005)
44. Nhận Ðịnh Về Nguyễn Hữu Nghĩa, ÐH Thủ Ðức (28.05.2005)
43. Nguyễn Hữu Nghĩa Một Tai Họa Cho Người Việt Hải Ngoại (17.05.2005)
42. Nhìn ra "Băng Đảng Gian tà" thô bỉ của Nguyễn Hữu Nghĩa   (17.05.2005)
41. Thư Trần Công Linh gởi Ngô Việt Quyền   (13.05.2005)
40. Nguyễn Hữu Nghĩa gỉa chết   (13.05.2005)
39. An Phong Nguyễn Văn Diễn gui cô Thuy Tien  (10.05.2005)
38. Vạch mặt kẻ gian tà NHN, TT và đồng bọn (10.05.2005) 
37. Vì sao NHN cùng "băng đảng" chửi rủa người khác hung hãn như thế! (10.05.2005) 
36. Miệng lưỡi luật sư  (30.04.2005)
35. Hoàng Duy Hùng, phe đảng Nguyễn Hữu Nghĩa đang làm ung thối VBVNHN (30.04.2005)
34. Lại ông THT Ngô Viết Quyền MA hay Nguyễn Hữu Nghĩa thực? (30.04.2005)
33. Thư Ngỏ 2 của nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn (30.04.2005)
32. Thư Ngỏ của nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn  (30.04.2005)
31. Nói chuyện với Giáo sư Phạm kim Thư (Con Bọ Cạp - 17.03.2005)
30. Nguyễn hữu Nghĩa cán bộ tình báo nằm vùng tại hải ngoại (Con Bọ Cạp - 17.03.2005)
29. Nguyễn Chí Vịnh và Nguyễn Chí (Hữu) Nghĩa  (17.03.2005)
28. Lê Thanh Tùng gởi Nguyễn Hữu Nghĩa  (17.03.2005)
27. Tường Trình và Thông Báo về Ðại Hội Bất Thường cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức
      Tại Houston, Texas-Hoa Kỳ ngày 19 tháng 02 năm 2005  (21.02.2005)
26. Thư Ngỏ Kính gởi BTC Ðại Hội Bất Thường Tổng Hội Thủ Ðức (13.02.2005)
25. "Giậu đổ bìm leo" (09.12.2004)
24. Lời báo động cho Tổng Hội Thủ Ðức  (21.11.2004)
23. Tường thuật buổi sinh hoạt của Nhóm Nhà Văn Quân Ðội tại Toronto, 15.08.2004 (31.08.2004)
22. Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp sĩ mù... không nghe gió kiếm. (02.08.2004)
21. Tiếng nói từ Toronto  (14.07.2004)
20. Văn Dĩ Tải Đạo? Đâu Là Nhân Cách Và Lương Tri Của Người Cầm Bút?  (2000)
19. Bản tin San Jose về tờ báo "chui" Chuyện Dài...Việt Cộng  (1998)
18. Lạm Bàn Về Bút Hiệu 
17. Một vài nhận xét nhân đọc "Bạch Thư" của ông Nguyễn Hữu Nghĩa
16. Phóng sự nằm nhà 
15. Thư Đề Nghị 
14. Cáo ló đuôi chồn
13. Góp ý cùng Văn Thanh. 
12. Câu chuyện đáng lẽ nên chấm dứt 
11. Câu chuyện đáng lẽ đã không xảy ra 
10. Một lần cho xong 
09. Những sự thật cần biết để phân định chánh tà 
08. Con đường tà đạo 
07. Ðiều tôi tiên đoán đã xảy ra 
06. Bạch Thư hay Bạch Thú... Tội của Nguyễn Hữu Nghĩa?
05. Dòng tâm sự
04. Sau một năm nhìn lại vụ kiện
03. Kết thúc một chặng đường
02. Tường trình chuyện tác quyền 
01. Để trả lời một câu hỏi  (1997)

Nguyễn Hữu Nghĩa: những thủ đoạn văng bùn tàn độc... (Vũng Lầy Văn Báo Hải Ngoại)

    5. Trường hợp ném bùn Hà Thúc Sinh và Hải Triều. 
    4. Nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa hại đời tư nhà văn Võ Kỳ Điền ra sao ...
    3. Nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa và một sự hăm dọa nhắm vào chị Đặng Văn Tiếp...?
    2. Nguyễn Hữu Nghĩa nhập cảnh Canada phải chăng cũng bằng lý lịch gỉa?
    1. Nguyễn Hữu Nghĩa và chuyện lăng nhục chính trị... 
(Còn tiếp)
Cám ơn quý vị gởi bài. Xin mời quý vị khác tiếp tục gởi.

Quý vị có bài phù hợp với "Mặt Thật của Nguyễn Hữu Nghĩa"
xin gởi về <matthatnguyenhuunghia@yahoo.com>
Thành thật cám ơn
Webmaster